7 september 2007

Hans Blix hedersdoktor vid KTH

Hans Blix, kanske mest känd för sin ledande position inom FN:s kärnenergiorgan IAEA under mänga år, har blivit utsedd till hedersdoktor vid KTH. Tillsammans med årets övriga tre hedersdoktorer, alla professorer vid amerikanska universitet, promoveras han i Stockholms Stadshus den 16 november.

Gemensamt för hedersdoktorerna är deras långvariga och återkommande kontakter med KTH, varierande i omfattning men av stort värde för forskning, utbildning och erfarenhetsutbyte på olika plan.

Hans M Blix
Hans Blix har studerat juridik både vid Cambridge och vid Stockholms universitet, och disputerade i internationell rätt vid Uppsala universitet. Hans tidiga karriär kännetecknades av internationellt samarbete vid Utrikesdepartementet med tjänster inom svenska nedrustningsdelegationen i Genève och vid svenska FN-delegationen i New York. Han krönte sin UD-karriär som utrikesminister och blev för en bredare allmänhet känd för sitt positiva teknikintresse. Detta teknikintresse och sin stora erfarenhet av internationellt samarbete fick han god användning för då han under sammanlagt 16 år var en mycket framgångsrik generaldirektör för FN:s kärnenergiorgan IAEA, ansvarigt för både verifiering av “icke-spridning” av kärnvapenteknik och tekniköverföring av fredlig kärnkraftsteknik. Hans Blix har i sitt arbete alltid visat stort civilkurage.

Julia Hirschberg
Julia Hirschberg, professor i datavetenskap, är verksam inom talkommunikation vid Columbia University, USA. Hon tillhör förgrundsgestalterna inom forskningsområdet talkommunikation, och har erfarenhet från forskning både inom industri och inom akademi. I sitt arbete vid AT&T deltog hon i utvecklingen av ett flertal styrda telefontjänster. Julia Hirschberg har bedrivit framstående forskning inom en rad områden med inriktning på människa-människa och människa-maskininteraktion. Hon har speciellt inom området prosodi studerat hur människor utnyttjar andra signaler än språket för att kommunicera fokus, turtagning och emotioner i dialog. Hon har också studerat hur denna kunskap kan utnyttjas inom olika talbaserade tjänster. Julia Hirschberg är ordförande i den världsomspännande International Speech Communication Association (ISCA) sedan 2005. I egenskap av detta har hon ansvar för den årliga konferensen Interspeech som samlar mer än 1 000 deltagare varje år.

John Quigley
John Quigley, professor vid Dept of Economic, Public School of Policy samt vid Haas School of Business Univ. of Calif., USA, betraktas av många som världens främste forskare inom områdena Housing Economics och Urban Economics. Han är väl skolad i matematik och statistik och har producerat över hundratalet artiklar i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter inom nämnda områden samt områden som infrastruktur och samhällsekonomi, segregering på bostads- och arbetsmarknader, ansvarsfördelning mellan stat och kommun m.m. I början av 1990-talet medverkade han i den svenska storstadsutredningen och år 2006 blev han ledamot i IVA. John Quigley har publicerat eller medverkat som redaktör för ett tiotal böcker och är ledamot eller ordförande i ett stort antal internationella vetenskapliga tidskrifter. Han var redaktör för “The Economics of Housing” som är standardverket inom deldisciplinen Housing Economics. Han har även varit president för REUEA, som är det internationellt ledande vetenskapliga sällskapet i fastighetsekonomi.

Shankar Sastry
Shankar Sastry, professor i elektro- och datalogi och i bioteknik vid UC Berkley, USA, forskar inom områdena autonoma och inbyggda system, datorseende, reglerteknik och hybrida system. KTH har och har haft flera forskningsprojekt inom hybrida och nätverkade inbyggda system tillsammans med honom, samarbeten där både KTH och UC Berkeley har arbetat för att stärka banden mellan universiteten. I dessa projekt har KTH en framträdande roll genom forskning tillsammans med Shankar Sastry och många av hans tidigare doktorander och postdocs, nu vid olika europeiska och amerikanska universitet. Som EU-rådgivare har han aktivt deltagit i utvecklandet av de senaste ramprogrammen. Han är föreståndare för forskningscentret CITRIS (Center for Information Technology Research in the Interest of Society), som består av över 300 professorer och en mängd forskare från mer än 60 företag. Shankar Sastry är en mycket generös forskare och personlighet. Han är en ledare och visionär om hur informationsteknik ska komma samhället till större nytta genom t ex bättre miljö- och hälsovård. Han har en god förebild för unga forskare och tar sig alltid tid för diskussion.

Kontaktinformation
Mer information
Ann Lantz, ordf. i hedersdoktorskommittén KTH,
08-790 6817, alz@nada.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera