Artikel från Göteborgs universitet
28 augusti 2007

Reflektion är väl bra?

Lärare skall reflektera. Lärarstudenter och lärarutbildare skall reflektera. Genom reflektion lär man sig sin praktik. Men är det så enkelt?I en avhandling vid Göteborgs universitet svarar Peter Erlandson nej på den frågan.

Reflektion har sedan början av åttiotalet varit ett nyckelbegrepp i lärarutbildningssammanhang. Begreppet fick vid spridning efter publicerandet av Donald A Schöns “The Reflective Practitioner” (1983).

Ett av de mest fundamentala och övergripande påståendena i Schöns teori om reflektion är att ett “tänkande” inbegrips i professionella praktikers handlande, ett tänkande som samtidigt som det ingår i handlandet, föregår det. Denna teori är kondenserad i begreppet reflection-in-action.

– Teorin fick stor spridning när lärarutbildningarna akademiserades. Schön erbjöd ett redskap som kunde användas för att kunna diskutera praktikernas profession, säger Peter Erlandson.

I sin avhandling “Docile Bodies and Imaginary Minds-on Schön’s Reflection-in-Action” diskuterar Peter Erlandson Schöns begrepp. Dels diskuteras bärkraften i “reflection-in-action” betraktat som en konceptuell formulering som är tänkt att kunna användas för att beskriva och förklara professionella praktikers handlande. Dels diskuteras begreppet som en del i ett större konceptuellt och sociokulturellt sammanhang.

– Reflektion är en term med mängder av betydelser. Schön använder själv termen på åtminstone ett tiotal olika sätt, säger Peter Erlandson som hoppas att han bidragit till att avnaivisera användningen av begreppet reflektion i utbildningssammanhang.

Han visar i avhandlingen att det är tveksamt om “reflection-in-action” är användbart för att beskriva och klargöra professionella praktikers praktik eller deras yrkesskicklighet. Han föreslår att reflektion istället bör betraktas som ett begrepp som är invävt i en historisk och politisk teknik för disciplinering, och subjektskonstruktion av medborgarkonsumenter.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Peter Erlandson, peter.erlandson@gu.se, 0705-171105
Avhandlingen “Docile Bodies and Imaginary Minds-on Schön’s Reflection-in-Action” försvaras fredagen den 7 september, 2007, kl. 10.00, Margaretha Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg

Torsten Arpi,
Pressansvarig, Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-7862161, 0768-581187
E-post: torsten.arpi@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera