23 augusti 2007

Färre dör i förtid efter operation mot allvarlig fetma

En omfattande studie från Sahlgrenska akademin slår nu fast att operation minskar risken för patienter med allvarlig fetma att dö i förtid. Långtidsuppföljningen visar att det är betydligt färre av de opererade patienterna som avlidit jämfört med patienter som inte opererats.


Resultaten presenteras idag i tidskriften The New England Journal of Medicine.
– Vi visar för första gången att operation mot fetma inte bara leder till långsiktig viktnedgång, ingreppet innebär också att risken att dö i förtid minskar kraftigt, säger Lars Sjöström, professor emeritus vid Sahlgrenska akademin.

I studien, som Lars Sjöström inledde redan 1987, ingår över 4000 patienter med allvarlig fetma. Hälften av patienterna magsäcksopererades i viktnedgångssyfte. Den andra hälften fick istället råd om hur de skulle förändra sina levnadsvanor för att gå ner i vikt. Trots att en del av dessa patienter också fick läkemedel för viktminskning var den konventionella behandlingen inte alls lika effektiv som operation.
– Efter tio år hade den konventionellt behandlade gruppen till och med ökat något i vikt, medan de patienter som opererats i genomsnitt hade gått ner 16 procent. Magsäckskirurgi är den enda behandling mot allvarlig fetma där det finns vetenskapliga belägg för att dödligheten sänks, säger Lena Carlsson, professor vid Sahlgrenska akademin.

Vid en långtidsuppföljning under mellan 5 och 18 års tid efter operationen hade dödligheten bland de opererade patienterna minskat med 29 procent, jämfört med de patienter som inte opererats.
– Det är oklart vilka mekanismer som orsakar den minskade dödligheten. Den minskade risken tycks bero mindre på själva viktnedgången än det faktum att patienterna faktiskt genomgått ett fetmakirurgiskt ingrepp. Det är en observation som öppnar för nya möjligheter att kartlägga okända mekanismer bakom riskökningen vid fetma och därmed för nya behandlingsprinciper, säger Lars Sjöström.

I sina analyser tog forskarlaget också hänsyn till ett stort antal biokemiska variabler och andra faktorer, som till exempel rökning, stress och tidigare sjukdomshistoria.

Tidskrift: The New England Journal of Medicine
Artikelns titel: Effects of Bariatric Surgery on Mortality in Swedish Obese Subjects
Författare: Lars Sjöström, Kristina Narbro, David Sjöström, Kristjan Karason, Bo Larsson, Hans Wedel, Ted Lystig, Marianne Sullivan, Claude Bouchard, Björn Carlsson, Calle Bengtsson, Sven Dahlgren, Anders Gummesson, Peter Jacobson, Jan Karlsson, Anna-Karin Lindroos, Hans Lönroth, Ingmar Näslund, Torsten Olbers, Kaj Stenlöf, Jarl Torgerson, Göran Ågren och Lena M.S. Carlsson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor emeritus Lars Sjöström, telefon: 070-677 82 89, e-post: lars.v.sjostrom@medfak.gu.se
Professor Lena Carlsson, telefon: 070-679 11 54, e-post: lena.carlsson@medic.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera