Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 augusti 2007

Chalmers övervakar rökgasutsläpp från fartyg från luften

Utsläpp av svavel och kvävoxider kommer inom ett fåtal år att vara större från fartyg än landbaserade källor i Europa. Ny EU-lagstiftning ska begränsa utsläppen men det kräver fungerande övervakningssystem. Den 21 och 22 augusti genomför chalmersforskare världsunika mätningar av fartygens utsläpp från luften med kustbevakningsflyg.

Två typer av instrumentsystem används, ett optiskt vilket mäter från fjärran genom att analysera solljus som reflekterats på havsytan samt ett annat vilket analyserar gas som sugs in via en sond.

Johan Mellqvist, Dan Ohlsson och Niklas Berg på institutionen för Radio och Rymd har sedan förra året bedrivit ett projekt med målsättning att utveckla och testa teknik för mätning av svavel- och kväveoxid i rökgaser från fartyg. Projektet genomförs i samarbete med kustbevakningen, som står för flygningarna, och finansieras av Vinnova, länsstyrelsen i Västra Götaland och Sjöfartsverket.

Under våren och försommaren genomfördes stationära mätningar av ett stort antal fartyg på Älvsborgs fästning genom att analysera de fartygsrökgaser som blåste från det närbelägna fartygsinloppet. Nu kommer mätningar av ett stort antal fartyg genomföras med flyg. Mätinstrumenten är på plats i kustbevakningens CASA plan.

Projektet drivs av det faktum att utsläppen av svavel och kvävoxider i Europa inom ett fåtal år kommer att vara större från fartyg än landbaserade källor. Inom den internationella sjöfartsorganisation IMO, samt EU har det därför ratificerats ett fördrag och lagstiftning som begränsar svavelhalten i bränslet på fartyg vilka färdas på Östersjön och Kattegatt.

Begränsningen kommer under året att utvidgas till Nordsjön och Engelska kanalen. Svavelreducerat bränsle är dock dyrt och eftersom det i dagsläget inte finns reella övervakningsmöjligheter är det tveksamt om fartyg kommer att följa den nya lagstiftningen. Detta problem har uppmärksammats av sjöfartsverket som tillsammans med chalmersforskarna initierat det aktuella forskningsprojektet. Då Chalmers mätsystem kan mäta den specifika svavelhalten i bränslet från flyg kan det komma att bli ett viktigt instrument för att övervaka fartygens miljöutsläpp och begränsa antalet “syndare”.

Mer information:
Johan Mellqvist, johan.mellqvist@chalmers.se
mobil 070-3088777

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera