Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2007

Chalmers och industrin utvecklar miljövänlig plast

Det börjar bli riktigt intressant att tillverka plast av förnyelsebara råvaror i stället för olja. Stigande oljepriser och ökat miljömedvetande har fått industrin och forskningen att tillsammans utveckla miljövänlig plast.

– Vi kan bli först ut på marknaden, säger professor Thomas Hjertberg.

– Intresset har verkligen accelererat. Jag tror man inser vinsten med att försöka vara först ut på marknaden med mer miljövänlig plast, säger professor Thomas Hjertberg, som leder kompetenscentret PLUS – Plast för ett uthålligt samhälle – på Chalmers.

PLUS driver tillsammans med industrin ett antal forskningsprojekt som syftar till att göra dagens plastmaterial mer miljövänliga. Samtidigt studerar man förutsättningarna för att tillverka plast från förnyelsebara råvaror istället för olja och arbetar för att skapa en konstellation för att driva utvecklingen fram till kommersiell tillverkning.
Med parter som Borealis AB, Tetra Pak och Lantmännen utreder chalmersforskarna möjligheterna att tillverka eten från förnyelsebara råvaror. Eten är utgångsmaterialet för flera plaster, framförallt polyeten och PVC som tillverkas i Stenungsund.

– Även om det bara är cirka fem procent av oljan som används till plasttillverkning kommer den miljövänliga plasten verkligen att bidra till en minskning av utsläppen av växthusgaser, säger Thomas Hjertberg.

Istället för att använda olja för tillverkningen av eten kommer projektet att inriktas på etanol som i sin tur kan framställas genom jäsning av socker från stärkelse (vete, potatis, majs) eller cellulosa (ved, halm mm). På sikt finns det risk att tillverkning av etanol från stärkelse kommer att stå i motsats till matproduktion, och projektets slutliga mål är att använda cellulosa i form av avfall från skogs- och jordbruket. Här har Sverige kommit långt i förhållande till många andra länder som t.ex. USA.

Polyeten används i många produkter vars material knappast lönar sig att återvinna. Två exempel är plastskiktet på insidan av mjölk- och juicekartonger och plasten runt alla ensilagebalar vi ser på åkrarna. Eldas materialet leder det till utsläpp av koldioxid eftersom den ursprungliga råvaran är fossil. Med en förnyelsebar råvara däremot blir det inget nettotillskott av koldioxid – man kan betrakta den förbrukade plasten som ett biobränsle.

Inom projektet kommer att stort antal aspekter att behandlas, som rent tekniska frågeställningar, ekonomi, logistik, miljökonsekvenser och certifiering.

– Det är ett omfattande projekt, men vi kommer att driva det med kraft för att snabbt nå fram till ett beslutsunderlag för kommande investeringar, säger Thomas Hjertberg. Nyligen hörde vi om ett liknande projekt i Brasilien, men det gäller att vara först ute på marknaden.

PLUS är bildat av sex parter; SP och Chalmers från forskningssfären, Borealis AB och Hydro Polymers från industrin, samt Västra Götalandsregionen och Business Region Göteborg från den offentliga sfären.

Mer information:
Thomas Hjertberg
E-post: thomas.hjertberg@chalmers.se
Telefon: 031 772 34 10

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera