Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 augusti 2007

Individuella skador av arsenik

Det finns stora skillnader i förmågan att omvandla arsenik i kroppen. Det gäller både mellan olika befolkningar och på individnivå. En del kan förklaras av faktorer som ålder, kön, exponeringsnivåer och genetisk uppsättning. Det visar en doktorsavhandling av Anna-Lena Lindberg vid Karolinska Institutet.

I studierna ingick två olika populationer, en från Centraleuropa (Ungern, Rumänien och Slovakien) och en från Bangladesh (Matlabområdet). Resultatet visar att de flesta i Matlabområdet och en stor del av människorna i vissa delar av Ungern är exponerade för höga halter arsenik i dricksvattnet.

Det fanns markanta skillnader i omvandlingskapacitet mellan individer både i Europa och i Bangladesh. I Bangladesh kunde detta delvis förklaras med den höga exponeringsnivån. I Europa var det olika genetiska faktorer som hade störst inverkan. Också ålder, kön och rökning spelade in. Barn till exempel omsatte arsenik bättre än vuxna.
– Det är viktigt, framhåller Anna-Lena Lindberg, att försöka identifiera känsliga grupper i befolkningen för att minska de negativa konsekvenserna av arsenikexponering. Eftersom de faktorer jag studerat bara kan förklara ungefär en femtedel av variationen mellan individer finns det ett stort behov att gå vidare och leta efter fler faktorer.

Arsenik förekommer naturligt i dricksvatten i vissa delar av världen och miljontals människor exponeras för höga halter. Arsenik är cancerframkallande och kan också bidra till uppkomst av diabetes, hjärtkärlsjukdomar och ha effekter på lungor, lever och nervsystemet. Arsenik omvandlas i kroppen och utsöndras till största delen via urinen, dels som monometylerad arsenik, MA, dels dimetylerad arsenik, DMA, som är slutprodukten.

Avhandlingen: Factors influencing the metabolism of inorganic arsenic in humans.

Ladda ner: http://diss.kib.ki.se/2007/978-91-7357-145-6/

För mer information, kontakta:
Anna-Lena Lindberg, MD
Institutet för Miljömedicin, enheten för metaller och hälsa
Tel: 08-524 874 06
Mobil: 070-270 95 45
E-post: Anna-Lena.Lindberg@ki.se

Sabina Bossi, pressekreterare
Tel: 08-524 860 66,
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera