Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juli 2007

Så bromsas cellens energiproduktion

En förutsättning för att kroppen ska kunna hålla sig varm, röra sig och överhuvudtaget överleva är att mitokondrierna – cellernas kraftverk – frigör rätt mängder energi. Forskare vid Karolinska Institutet har nu för första gången visat hur mitokondrierna hejdar cellen från att överhettas. .

Mitokondrier frigör energi genom den så kallade andningskedjan – en kemisk process inne i mitokondrien som resulterar i att cellens energivaluta, molekylen ATP, bildas.

Då viktiga delar av andningskedjan kodas av mitokondriernas eget DNA, mtDNA, kan cellen genom att öka eller minska uttrycket av mtDNA anpassa sin energiproduktion till varierande behov. Kunskapen om hur detta går till är dock ytterst bristfällig.

Två forskargrupper vid Karolinska Institutet, under ledning av Claes Gustafsson och Nils-Göran Larsson, har nu gjort ett viktigt genombrott genom upptäckten av en helt ny transkriptionsfaktor, MTERF3. Denna nya faktor hämmar uttrycket av mtDNA och kan därmed bromsa cellens energiproduktion.

Upptäckten, som publiceras i tidskriften Cell, kan på sikt leda till helt nya möjligheter att behandla viktiga sjukdomar. Nedsatt mitokondriefunktion ger upphov till en cellulär energikris och spelar troligen en viktig roll vid ett antal vanliga folksjukdomar, såsom diabetes, hjärtsvikt och Parkinsons sjukdom, samt vid normalt åldrande.

Publikation:
MTERF3 is a negative regulator of mammalian mtDNA transcription
Chan Bae Park, Jorge Asin-Cayuela, Yonhong Shi, Mina Pellegrini, Martina Gaspari, Rolf Wibom, Kjell Hultenby, Hediye Erdjment-Bromage, Paul Tempst, Maria Falkenberg, Claes M Gustafsson, Nils-Göran Larsson.
Cell, 27 juli 2007

För mer information, kontakta:

Professor Nils-Göran Larsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Mobil: 070-209 71 55
E-post: Nils-Goran.Larsson@ki.se

Med dr Claes Gustafsson
Institutionen för laboratoriemedicin
Tel: 034-69 61 80
E-post: Claes.Gustafsson@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66,
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina,bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera