Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juli 2007

Kromosomklister lagar trasigt DNA

När en DNA-sträng går sönder i någon av kroppens celler dröjer det normalt inte länge innan den är lagad igen. Nu har forskare vid Karolinska Institutet upptäckt en ny mekanism som hjälper till att förklara hur cellen genomför reparationsarbetet. Resultaten presenteras i tidskriften Science.

De nya resultaten handlar om ett fenomen som kallas cohesion, som innebär att två kopior av en kromosom i cellkärnan hålls tätt samman av ett proteinkomplex med namnet cohesin. Cohesion fyller en viktig funktion under celldelningen då de nyligen kopierade kromosomerna, systerkromatiderna, måste sitta ihop fram tills det rätta separationsögonblicket. Om kromatiderna faller isär för tidigt finns det risk att dottercellerna får fel antal kromosomer, något som ofta observeras i tumörceller.

Camilla Sjögren och hennes forskargrupp har nu visat att cellen använder samma mekanism även för att reparera skadade systerkromatider. Deras resultat visar att DNA-skada kan reaktivera cohesin, vilket går tvärtemot den gängse uppfattningen att cohesion endast uppstår under den DNA-kopiering som sker innan celldelningen.

Forskare har länge fascinerats av hur kromosomerna kopieras och separeras innan celldelningen, så att exakt hälften av den kopierade arvsmassan hamnar i varsin dottercell. En annan stor forskningsfråga är hur celler reparerar skadat DNA och därmed förebygger exempelvis cancer.

– Vi har visat att kromosomsegregering och DNA-reparation sköts av delvis samma cellmaskineri. Fynden ger ny förståelse för cellens grundläggande mekanismer och kan även vara värdefulla för cancerforskningen, säger Camilla Sjögren.

Publikation:
“Post-replicative formation of cohesion is required for repair and induced by a single DNA break”. Lena Ström, Charlotte Karlsson, Hanna Betts Lindroos, Sara Wedahl, Yuki Katou,
Katsuhiko Shirahige, Camilla Sjögren.
Science, 13 juli 2007

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Forskningsledare Camilla Sjögren
Institutionen för cell- och molekylärbiologi
Tel: 08-524 877 61
Mobil: 070-821 48 38
E-post: camilla.sjogren@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera