Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 juli 2007

Pris för förebyggande av hjärt-kärlsjukdom

Professor Ulf de Faire vid Karolinska Institutet blir 2007 års mottagare av Tore Anderssons pris för epidemiologisk forskning. Ulf de Faire får priset på 100 000 kronor bland annat för att han karaktäriserat nya riskfaktorer för tidig hjärtinfarkt.

– Priset är starkt betonat på prevention och genom Ulf de Faires kartläggningar har man kunnat förhindra hjärtinfarkt på ett mer strukturerat sätt, säger Jan Carlstedt-Duke, dekanus för forskning vid Karolinska Institutet.

Professor Ulf de Faire är verksam vid Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Han har framgångsrikt utnyttjat de möjligheter Karolinska Institutet har bland annat i form av samverkan mellan basal och klinisk forskning, tillgång till Tvillingregistret och andra register för att bättre kunna förstå orsakerna till hjärt-kärlsjukdom.

Tore Anderssons pris för epidemiologisk forskning finansieras genom en donation av Folksam. Försäkringsbolaget har sedan många år engagerat sig i forskning kring orsaker till olyckor och sjukdomar samt aktiva åtgärder för prevention, särskilt i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet. I samband med att Tore Andersson lämnade posten som VD beslutade bolaget att donera medel till Karolinska Institutet för att under fyra år (2005-2008) dela ut ett pris i hans namn för epidemiologisk forskning med inriktning på prevention inom folkhälsoområdet.

Priset ska ges till en internationellt framstående forskare inom epidemiologi. Professorer vid Karolinska Institutet har inbjudits att nominera kandidater från hela världen. Tidigare pristagare är professor Walter Willett vid Harvard School of Public Health (2005) och Hans-Olov Adami, professor vid Karolinska Institutet och prefekt vid Harvard School of Public Health (2006).

Ur nomineringen:
“Ulf de Faires forskningsstrategi har varit att integrera den epidemiologiska forskningen i såväl klinisk medicin som experimentell forskning med tydliga implikationer mot terapi och prevention. Han har bland annat karaktäriserat nya riskfaktorer för tidig hjärtinfarkt som PAI-1, fibrinogen och lipoproteinrubbningar. Han har också kartlagt riskfaktorer bakom utveckling av atheroskleros i kranskärlen.”

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Jan Carlstedt-Duke, dekanus för forskning
Tel: 08-524 864 70
Mobil: 070-792 40 85
E-post: jan.carlstedt-duke@ki.se

Katarina Sternudd, pressekreterare
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera