Artikel från Stockholms universitet
28 juni 2007

Pedagogiska pristagare vid Stockholms universitet 2007

Två lärare och en institution har tilldelats det pedagogiska priset vid Stockholms universitet 2007. I kategorin Årets lärare går priset till Krzysztof Bak vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria och Margareta Ohné vid Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi. Årets institution är Institutionen för nordiska språk.

I motiveringarna kan man bland annat läsa att Krzysztof Bak får priset “för ihärdig uppmuntran till kritiskt tänkande och brinnande engagemang för såväl studenter som ämne”, att Margareta Ohnés “undervisning präglas av en levande forskningsanknytning, ett studentcentrerat perspektiv och internationella utblickar” och att Institutionen för nordiska språk utses till Årets institution “för sitt genomtänkta och systematiska sätt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete”.

Mer om priset och fullständiga motiveringar finns på www.upc.su.se/pedpris/.

Ytterligare information
Paula von Wachenfeldt, Universitetspedagogiskt centrum vid Stockholms universitet, tfn 08-16 46 41, 0709-394414, e-post paula.von.wachenfeldt@upc.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera