Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2007

Statsvetare utan makt

Studenter i statsvetenskap drömmer om att arbeta nära makten. Under utbildningens gång får de dock en mer realistisk syn på sina möjligheter, som ofta handlar om att bli utredare eller administratörer i offentlig verksamhet.

Hur väl förbereds studenter i högre utbildningar för sitt kommande yrke? Det är en av de frågor som har studerats i det EU-finansierade projektet Journeymen, där flera olika utbildningar i tre länder har studerats. Som titeln anger, Resenärer, handlar det om en resa, den mellan den akademiska världen och arbetslivet.

För studenter i statsvetenskap handlar denna resa delvis om en anpassning till verkligheten. Det visar Kristina Johansson i sin avhandling i pedagogik, som är en del av projektet Journeymen.

Från att ha drömt om att bli en profil i media eller att få arbeta i maktens korridorer, är statsvetarna i slutet av sin utbildning mer realistiska. Dock är de är nöjda med sin utbildning, trots att den inte leder till en speciell profession, utan till ett brett register av yrken. Det viktigaste som studenterna har med sig är en rad mycket användbara färdigheter, att analysera, skriva och kommunicera, och de hamnar på arbeten inom allt från tillståndsbranschen till politiska och administrativa kanslier, eller som konsulter.

Förvånansvärt få, även bland dem som har till yrke att skriva eller svara på remisser, anser dock att de har någon makt när det gäller politiskt beslutsfattande.

En skillnad mellan svenska och polska statsvetarstudenter, som noteras i studien, är synen på framtiden. Medan svenska studenter överlag är nöjda med sin utbildning och hoppfulla om en bra framtid, gäller det motsatta för polackerna.

– I Polen finns en stor rädsla och otrygghet, säger Kristina Johansson. Arbetslösheten bland akademiker är stor, och de sociala nätverken har brustit. Så de polska studenternas oro är lätt att förstå.

En av hennes slutsatser är att universiteten borde fundera mer på det faktum att studenterna kan ha större nytta av de färdigheter de lärt sig, än av innehållet i utbildningen. Universitetsstudier är inte bara studier i sig, de måste också förbereda studenterna på att hantera ett ständigt föränderligt samhälle, skriver hon.

Kontaktinformation
Avhandlingen heter “Broad entrance – vague exit. The trajectory of political science students through higher education into working life”. Kristina Johansson disputerade den 1 juni. Hon arbetar på Högskolan Väst och nås på telefon 0520-223831, 0701-715439, e-post: kristina.johansson@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera