Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2007

När två företag blir ett

När Cloetta och Fazer gick samman var det också två olika företagskulturer som möttes. Att få dessa två att integreras och börja dra åt samma håll var en inte helt enkel process, visar en avhandling i företagsekonomi.

År 2000 gick två av Nordens största konfektyrproducenter samman och bildade Cloetta Fazer. Det fanns många likheter mellan de två: Båda var framgångsrika familjeföretag med en stark ställning på sina respektive hemmamarknader.

Men det fanns också olikheter. Organisationskulturen på Cloetta har varit praktiskt orienterad, hands-on, med mycket kunskap som inte alltid manifesterats, s.k. tyst kunskap. På Fazer har en mer akademiskt orienterad kultur härskat. Företaget har setts som en av de mest attraktiva arbetsplatserna för finska handelsstudenter.

– Fazer har en mycket speciell ställning i Finland. Varumärket Fazer Blå är starkare än Nokia, säger Cecilia Bjursell, som har följt integrationsprocessen mellan Fazer och Cloetta.

Hon observerade och videofilmade en serie möten i en utvidgad ledningsgrupp som hade till uppgift just att arbeta fram en gemensam organisationskultur. En svårighet bestod i att företagsledningen ville både bevara de gamla kulturerna och skapa en ny.

Integrationsprocessen präglades även av andra typer av konflikter. Införandet av ett nytt gemensamt styrsystem skapade motsättningar. Det sågs varken som något nödvändigt eller positivt av mellancheferna, medan koncernledningen drev på och också drev igenom det.
Ytterligare en motsättning är den mellan integration och konkurrens. Medan företagsledningen talade om vikten av att integrera de två företagen fanns också en tydlig konkurrenssituation. Det hade varit lättare om detta erkänts, säger Cecilia Bjursell.

– Konkurrens är något påtagligt. Man kan se det som en tävling, ett spel, alla förstår vad det handlar om. Integration däremot är något luddigt, nästan religiöst. Man ska tillhöra något som är större än man själv, men riktigt vad är oklart. Dessa två aspekter samexisterar under integrationsprocessen.

Sett i retrospekt har integrationen lyckats bra på de flesta nivåer. På golvet rullar det mesta som vanligt. Ledningsgruppen har kommit långt i sin strävan efter en gemensam företagskultur och rent finansiellt var sammangåendet mycket lyckat, aktiens värde har vuxit.
Mellan de två ägarfamiljerna pågår däremot en tvist om tolkningar av det kontrakt som gäller just ägarskapet.

Kontaktinformation
Cecilia Bjursell disputerade den 15 juni. Hon nås på telefon 0708-221949, e-post: cecilia.bjursell@liu.se. Avhandlingen heter Integration through framing. A study of the Cloetta Fazer merger.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera