Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2007

Mer kunskap om amyloider i mat behövs

Nya forskarrön som denna vecka presenteras i nätupplagan av tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences, PNAS, visar att en sjukdom som orsakas av felaktigt veckade proteiner och drabbar bland annat gäss, kan överföras till gåslever och sedan påskynda sjukdomsförloppet hos inflammerade möss som får extrakt från smittad gåslever via födan. Det är därför angeläget att få mer kunskap om dessa överföringsmekanismer.

Att proteiner kan vara smittsamma är tidigare känt när det gäller så kallade prionsjukdomar dit t ex Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och galna kosjukan hör. De uppstår när felaktigt veckade proteiner inlagras i vävnader och organ. Forskarna som nu publicerar nya resultat, med representanter från Uppsala universitet, Linköpings universitet och University of Tennessee, USA, har tidigare visat att en sådan proteininlagringssjukdom med allvarliga symtom från bland annat njurarna, AA-amyloidos, under vissa förutsättningar kan överföras från en mus till en annan via mat eller dryck. De visade då att mekanismen liknar den vid prionsjukdomar. Hos människa förekommer AA-amyloidos som komplikation till vissa långvariga inflammationstillstånd.

Det är känt att AA-amyloidos kan uppkomma hos ankor och gäss, som tvångsmatas för framställning av ank- eller gåslever (foie gras). Forskargruppen visar nu att AA-amyloid även kan förekomma i anklever eller leverpaté, som säljs kommersiellt. De visar också att smittan via födan kan föras vidare till möss som har en gen för ett inflammatoriskt protein påslagen.

– Ett extrakt från sådan mat påskyndade uppkomst av AA-amyloidos i en musmodell för sjukdomen, säger Per Westermark, professor i patologi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien.

Han menar att mekanismen som sådan är intressant, och bör utforskas närmare. En fråga som också behöver besvaras är om amyloid i maten kan innebära en riskfaktor för uppkomst av AA-amyloidos hos personer i riskzonen. Dit hör framför allt sådana med långvarig aktiv reumatoid artrit. Ett annat angeläget område att undersöka är huruvida en amyloidsjukdom kan påskynda utvecklingen, eller “väcka”, en annan amyloidsjukdom. Några exempel på sådana sjukdomar är typ 2 diabetes och Alzheimers.

Hur ska då de nya rönen tolkas, bör man avstå från att äta gåslever?

– Nej, det tycker jag inte – om man inte har andra etiska skäl till att avstå. Vi är omgivna att denna typ av riskfaktorer. Möjligen bör man vara försiktig om man har en kronisk inflammatorisk sjukdom, säger Per Westermark.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta professor Per Westermark, tel: 018-611 38 49, 070-586 75 61, per.westermark@genpat.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera