Tema

Kvicksilvermoln präglar vädret i stjärnorna

Även stjärnorna kan uppleva olika väder. Det föreslår Uppsalaforskare i en studie som publiceras i tidskriften Nature Physics den 24 juni och som utmanar den traditionella synen på vad som orsakar de fläckar som kan observeras på stjärnor.

Studien, som rapporterar att det finns väder även på stjärnor har letts av forskaren Oleg Kochukhov vid Institutionen för astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet. Den utmanar den teori som rått de senaste hundra åren och som säger att fläckarna på stjärnornas yta bildas på grund av starka magnetiska fält.

Genom att använda en indirekt teknik för rekonstruktion av bilder har forskarna konstruerat en detaljerad karta över kvicksilverfläckar på alpha Andromedae, den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden Andromeda. De fann att fördelningen av kvicksilver varierade över ytan, trots att denna stjärna inte har något mätbart magnetiskt fält. Genom att följa fläckarna under en sjuårsperiod upptäckte de dessutom att dessa “kemiska moln” utvecklades långsamt med tiden på ett sätt som på ett häpnadsväckande sätt liknade molnens variation i atmosfären runt Jorden och andra planeter.

Denna första observation av stjärnväder ger ny insikt i naturliga mekanismer i avlägsna, komplexa system. De nya rönen ger också en möjlig förklaring till de kemiska skillnader mellan stjärnor med ungefär samma massa och ålder som länge förbryllat forskarna.

Andra stora variationer i den kemiska sammansättningen av stjärnors ytor kan sannolikt orsakas av liknande kemiska ”väderfenomen” som nu observerats på alpha Andromedae.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Oleg Kochukhov (på engelska), tel: 018-471 59 93, Oleg.Kochukhov@astro.uu.se, hemsida: http://www.astro.uu.se/~oleg/, eller Nikolai Piskunov, tel: 018-471 59 58, Nikolai.Piskunov@astro.uu.se, hemsida: http://www.astro.uu.se/~piskunov

Kvicksilvermoln präglar vädret i stjärnorna

 lästid ~ 1 min