Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2007

Distriktssköterskor allt oftare doktorns förlängda arm

Kvinnliga distriktssköterskor på vårdcentral har svårt att hävda sin position i organisationen. De arbetar mer med kontroller och uppföljningar av patienter och mindre med förebyggande och hälsofrämjande arbete. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Under ett års tid följde forskaren Ann-Charlotte Lindström arbetet vid en större vårdcentral i Västsverige. Alla de tolv distriktssköterskorna vid läkarmottagningen, barnavårdscentralen och distriktssköterskemottagningen observerades och djupintervjuades.
– Under 80-talet hade många distriktssköterskor en egen mottagning där de självständigt kunde bestämma hur de lade upp sitt arbete, men idag arbetar de flesta inom primärvården på vårdcentraler. Samarbetet med distriktsläkare, sjuksköterskor och annan personal har förändrat deras yrkesstatus och yrkesutövning, säger Ann-Charlott Lindström.

Av intervjuerna framgår att flera av distriktssköterskorna menar att de blivit doktorns förlängda arm. De ägnar en stor del av sin arbetstid till att mäta blodtryck och utföra andra uppföljande och kontrollerande uppgifter. Distriktssköterskorna har även förebyggande och hälsofrämjande arbetsuppgifter, men studien visar att många anser att tiden inte räcker till för exempelvis sluta-röka-kurser, viktminskningsgrupper eller arbete för att stödja föräldrar i föräldrarollen.
– Min tolkning är att de manliga medicinska uppgifterna vunnit mark från distriktssköterskornas omvårdnadsuppgifter. Det är en genusordning som kan leda till att befolkningen går miste om viktig kompetens som distriktssköterskorna har. Observationer och intervjuer visar dessutom att distriktssköterskorna blir assistenter och åhörare till läkare inom barnhälsovården, säger Ann-Charlott Lindström.

Även distriktssköterskor bidrar till att upprätthålla den genusordning som är extra synlig inom barnhälsovården. Avhandlingen visar att fädernas frånvaro på barnavårdscentralen tas för given med motiveringen att de har ansvar för ekonomi och yrkesliv. Det är tydligt att distriktssköterskorna i första hand förknippar vård och omsorg om barnen med kvinnligt ansvar.
– När distriktssköterskorna knöts till vårdcentraler knöts de också till en traditionell könsordning med förväntningar om vad som anses som kvinnligt och manligt. De har fått svårt att få gehör för sina frågor och att hitta sin plats i organisationen, säger Ann-Charlott Lindström.

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Avhandlingens titel: Något som inte längre är – Distriktssköterskors yrkesutövning på vårdcentral ur ett genusperspektiv

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Ann-Charlott Lindström, universitetsadjunkt, telefon: 070-609 11 11, e-post: ann-charlotte.lindstrom@hv.se

Handledare:
Professor Ewa Pilhammar Andersson, telefon: 031-786 23 59, e-post: ewa.pilhammar@fhs.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera