Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 juni 2007

Omega-3 kan skydda mot blindhet

Barn som föds för tidigt riskerar att bli blinda eftersom deras ögon inte utvecklas som de ska, men ett tillskott av fettsyran omega-3 kan rädda barnens syn. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin som idag publiceras on-line i den ansedda tidskriften Nature Medicine.

Barn som fötts innan deras ögon hunnit växa klart riskerar att utveckla en ögonsjukdom som kallas retinopati. Sjukdomen innebär att ögat förlorar blodkärl och att näthinnan därför inte får tillräckligt med syre.
– Syrebristen sätter igång alarmsignaler som sporrar ny kärltillväxt, men de nya kärlen blir missbildade. Mot slutet av sjukdomen kan näthinnan lossna, och om det händer är det mycket lite du kan göra, säger Ann Hellström, ögonprofessor vid Sahlgrenska akademin.

I Sverige anses ungefär 1000 för tidigt födda barn varje år riskera att få retinopati, som kan leda till svår synnedsättning och i värsta fall blindhet.

I studien fick möss med retinopati mat som var berikad med antingen omega-3 eller omega-6.
Möss som åt omega-3 förlorade inledningsvis mindre blodkärl i näthinnan än de möss som fick omega-6 och de fick bara hälften så mycket abnorm kärltillväxt. Deras näthinnor uppvisade också lägre inflammatorisk aktivitet.
– Efter den inledande kärlförlusten tyder våra studier på att kärlen växer tillbaka både snabbare och mer effektivt hos de möss som fått omega-3. Det innebär en ökad syretillförsel och en dämpning av det inflammationsalarm som annars kan leda till att det bildas abnorma kärl, säger forskaren Chatarina Löfqvist.

Barn som fötts mycket för tidigt eller extremt för tidigt har svårt att få omega-3 från sina mammor.
– Vi kommer nu att gå vidare och ge omega-3 till för tidigt födda barn på Östra Sjukhuset och till mammor som ammar. Vi hoppas att vi kan efterlikna det som barnen skulle ha fått i fosterlivet och att barnens näthinnor då ska utvecklas mer normalt, säger professor Ann Hellström.

Nyligen publicerade samma forskarlag en annan studie som visar att ett även annat ämne kan skydda mot ögonskador hos för tidigt födda barn. Det rör sig om ett protein som kallas IGFBP-3 och som är nödvändigt för utvecklingen av kärl, nerver, öga, hjärna, muskler, ben, lever, njure, lunga och andra organ. Barn med retinopati visade sig i studien ha lägre nivåer av proteinet jämfört med friska barn, vilket antyder att proteinet förhindrar kärlförlust och gynnar normal kärlåterväxt.
– Vår studie antyder att detta protein och den tillväxtfaktor som proteinet reglerar agerar oberoende för att förhindra retinopati. Vi genomför nu en Fas I studie för att se om preparat med dessa ämnen kan skydda mot utvecklingen av retinopati hos prematurfödda barn, säger Chatarina Löfqvist.

Båda studierna är genomförda i samarbete med forskare vid Harvard Medical School i USA.

Tidskrift: Nature Medicine
Artikelns titel: Increased dietary intake of ω-3 PUFA reduces pathological retinal angiogenesis
Författare: Kip M. Connor, John Paul SanGiovanni, Chatarina Lofqvist, Christopher M. Aderman, Jing Chen, Akiko Higuchi, Song Hong, Elke A. Pravda, Sharon Majchrzak, Deborah Carper, Ann Hellstrom, Jing X. Kang, Emily Y. Chew, Norman N. Salem Jr., Charles N. Serhan, Lois E. H. Smith

Tidskrift: Proceedings of the National Academy of Sciences
Artikelns titel: IGFBP3 suppresses retinopathy through suppression of oxygen-induced vessel loss and promotion of vascular regrowth
Författare: Chatarina Löfqvist, Jing Chen, Kip M. Connor, Alexandra C. H. Smith, Christopher M. Aderman, Nan Liu, John E. Pintar, Thomas Ludwig, Ann Hellström, and Lois E. H. Smith.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Ann Hellström, telefon: 031-343 57 74, e-post: ann.hellstrom@medfak.gu.se
Medicine doktor Chatarina Löfqvist, telefon: 031-343 57 74, e-post: chatarina.lofqvist@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera