Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2007

Tora Holmberg får sociologipris

Kunskapssociologen Tora Holmberg vid Centrum för genusvetenskap får Uppsala universitets pris till Katrin Fridjonsdottirs minne. Holmberg har bland annat studerat hur forskning om gener och beteende presenteras i media och i vetenskapliga sammanhang.

Fil.dr Tora Holmberg (f 1967) disputerade år 2005 på en avhandling där hon granskade vetenskapliga texter, populärvetenskapliga mediepresentationer, debatter och intervjuer om beteende- och genforskning. Hon visar bland annat på vilka omformningar en del vetenskapliga fynd genomgår innan de når allmänheten som “sanningar” om geners betydelse för människans beteende.

I prismotiveringen beskrivs Tora Holmbergs avhandling som ett exempel på kunskaps- eller vetenskapssociologi när den är som bäst; skarpsinnig, empiriskt väl underbyggd, relaterad till samtida diskussioner och underhållande. Hon har sedan disputationen fortsatt att arbeta aktivt som forskare, och bland annat varit med om att utveckla programmet “Natur/kultur och gränsöverskridande möten” vid Centrum för genusvetenskap som hon också är koordinator för. Syftet med programmet, som utsetts till ett av Vetenskapsrådets excellensprogram, är att undersöka överskridanden mellan natur och kultur i undervisning, forskning och teoriutveckling.

Katrin Fridjonsdottirs pris på 65 600 kronor tilldelas företrädesvis unga forskare inom kunskapssociologi med särskild hänsyn till hur kunskapsutvecklingen i deras forskning bestäms i samspel mellan forskning, forskningsorganisation, forskningspolitik och samhällsutveckling. Priset delas ut vart tredje år av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i Uppsala på förslag av professorerna i sociologi vid Uppsala och Lunds universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta dekanus Berit Hagekull vid samhällsvetenskapliga fakulteten, 018-471 21 21, e-post: Berit.Hagekull@psyk.uu.se eller pristagaren Tora Holmberg, 018-471 57 95, e-post: Tora.Holmberg@gender.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera