Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2007

Vadstenasystrarnas textvärldNytt bokverk lyfter fram nunnornas glömda lärdom

Vadstenasystrarnas lärdom och texter är en medeltida kulturskatt som tidigare inte har studerats närmare. I ett nytt bokverk i två delar studeras texter som styrde nunnornas liv och därmed också det sociala sammanhang som de verkade i.

– Det har varit intressant att upptäcka den för tiden stora kvinnliga lärdom som fanns i Vadstena klosters nunnekonvent, säger Jonas Carlquist, böckernas författare och docent i nordiska språk vid Umeå universitet.

Tidigare har man inte tagit nunnornas lärdom på allvar, utan ensidigt fokuserat på att de var skickliga kopiatorer och enbart mottagare av lärdom. Carlquist visar att flera av nunnorna kunde läsa och skriva på latin, att de arbetade med översättning och fick stifta nära bekantskap med dåtidens teologiska teorier. Nunnornas lärdom påverkades under 1400-talet av den kristna mystiken som vi till exempel känner genom Sankta Birgittas uppenbarelser. Brudmystiken, passionsmystiken och ödmjukhetens dygd var framträdande drag i texterna.

Textvärlden strukturerade nunnornas liv i Vadstena kloster under 1400- och 1500-talen. Dagarna fylldes av aktiviteter som utgick från regler och bestämmelser. Genom att analysera systrarnas brukshandskrifter ger Jonas Carlquist en tydlig bild av hur vardagen gestaltade sig i gudstjänster, bönestunder, ritualer och arbete, t.ex. studier, textilhantverk och bokproduktion. En av de viktigaste texterna var ’Cod. Holm. A 3’ som användes som läsebok vid den dagliga måltidsläsningen.

– Måltidstexterna är en bro mellan klostrets kollektiva trossatser och nunnornas privata andakt, berättar Jonas Carlquist. Det finns en meditativ ton i texterna som lyckades placera klostrets mycket konkreta dagliga sysslor i sitt abstrakt religiösa sammanhang. Klosterlivet fick en konkret mening för systrarna.

Redan tidigare i år kom den första delen av Jonas Carlquists bokverk, “Wars Herra Pino bok. Vadstenasystrarnas bordsläsningar enligt Cod” som är en utgåva av måltidstexterna. I dagarna kommer del 2, “Vadstenasystrarnas textvärld. Studier i systrarnas skriftbrukskompetens lärdom och textförståelse” som är en utförlig filologisk, kyrkohistorisk och idéhistorisk diskussion av måltidstexterna och vadstenasystrarnas textvärld. Därmed är verket komplett.

– Böckerna utgör ett väsentligt steg på vägen i undersökningen av medeltida kvinnligt klosterliv i Sverige, säger Jonas Carlquist.

Böckerna är utgivna av Svenska fornskriftsällskapet i serie 1. Svenska skrifter nr 87 och 89. De kan beställas via Swedish Science Press i Uppsala, e-post info@ssp.nu och är resultatet av forskningsprojektet “Vadstena kloster som text- och handskriftsproducerande miljö – produktion, tradition, reception”, finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna Jonas Carlquist, docent i nordiska språk vid institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet
tel 0708-736 299 eller e-post jonas.carlquist@nord.umu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera