Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 juni 2007

IT-professor får Nordeas vetenskapliga pris

Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet, tilldelas priset för sina forskningsinsatser inom informationsteknologins sociala konsekvenser och teknikens förändrade kraft på organisationer.

Prissumman är på 100 000 kronor.

– Det är verkligen roligt att få detta pris. Vår forskargrupp har jobbat hårt med fokus på IT management och den innovationspotential som IT har inom den regionala process- och tillverkningsindustrin. Vi har också lyckats bra med att producera resultat som är både relevanta för industrin och vetenskapliga tidskrifter. Vi ser priset som ett ytterligare tecken att vi är på rätt väg, säger Jonny Holmström.

Juryns motivering:
“Jonny Holmström tilldelas priset för sin vetenskapliga produktion som i huvudsak behandlar informationsteknologins sociala konsekvenser. Hans forskning kring teknikens förändrade kraft, med fokus på teknikens roll i skapande och återskapande av handlingsnät, har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt. Professor Holmströms nuvarande engagemang inom Tillämpad IT, Process IT och Industriell IT, som rör frågeställningar kring industriella förändringsprocesser, har bidragit till en lyckad integration av forskning, grundutbildning och samverkan med samhälle och näringsliv.”

– Det är mycket glädjande att Nordeas vetenskapliga pris utdelas till Jonny Holmström. Han är en nyckelperson i den pågående universitetsövergripande satsningen på forskning inom området tillämpad IT, säger Ulf Wiberg dekanus vid samhällsvetenskaplig fakultet.

– Nordeas Norrlandsstiftelse har som syfte att genom ekonomiska bidrag stödja forsknings- och utvecklingsarbete som bidrar till utveckling av regionen. Jonny Holmström är en värdig pristagare till årets vetenskapliga pris, säger Gunnar Emanuelsson, kontorschef vid Nordea i Umeå.

Priset delas ut på Umeå universitets årshögtid den 20 oktober.

Bilder på Jonny Holmström finns på:
http://www.presskontakt.umu.se/pressbilder/Jonny_holmstrom7088.jpg
http://www.presskontakt.umu.se/pressbilder/Jonny_holmstrom7081.jpg

Kontaktinformation
Kontaktuppgifter:
Tel: 090-786 97 66
Mobil: 070-5193855
E-post:jonny.holmstrom@informatik.umu.se
Hemsida: http://www.informatik.umu.se/~jhstrom/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera