Artikel från Karolinska Institutet
19 juni 2007

Rutiner för rehabilitering ger friskare personal

Företag som har en tydlig policy för rehabilitering har låg sjukfrånvaro. Tidiga åtgärder ökar möjligheterna att komma tillbaka till arbetet. Det visar en studie av Uppsala universitet, Karolinska Institutet och Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa.

– Vi har sett att företag där företagsledningen och arbetsledningen är överens om en policy för rehabilitering och som använder sig av den har lägre sjukfrånvaro än andra företag, säger professor Eva Vingård, vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

Lägst sjukfrånvaro fanns i företag som hade tydliga rutiner och där processen fungerade i praktiken. Ansvaret fördelades i dessa företag mellan arbetsledare, personalavdelning och företagshälsovård.

– Resultaten visar också att det är viktigt att åtgärder för rehabilitering sätts in redan innan den anställde blir långtidssjukskriven. När man väl har varit sjukskriven en längre tid spelar det ingen roll om man är anställd på ett företag där en stor eller liten andel är långtidssjukskrivna, säger Eva Vingård.

För att lyckas med en rehabilitering krävs det åtgärder som stärker den anställdes egen motivation, helst innan sjukskrivningen blir ett faktum. En tydlig struktur och en bra samordning mellan olika aktörer bidrar till en bra rehabilitering. Att arbeta med förebyggande åtgärder på arbetsplatsen är också viktigt för att den anställda ska kunna börja arbeta igen.

Studien, som ingår som en del i forskningsprojektet Hälsa och framtid, har undersökt hur man arbetar med rehabilitering inom privata företag där få är långtidssjukskrivna. Man har också studerat hur rehabiliteringen fungerar i praktiken på olika nivåer i företagen. Den högsta ledningen och arbetsledare har intervjuats på elva företag. Studien omfattar även cirka 4 000 personer som varit sjukskrivna i mer än tre månader. De har slumpvis valts ut från AFA Försäkrings och tjänstepensionsföretaget Alectas register och fått svara på en enkät om sina upplevelser av rehabilitering och att komma tillbaka till arbetet.

Rapporten finns tillgänglig på www.folkhalsoguiden.se/halsaochframtid, tillsammans med en kortversion av rapporten. Information om projektet finns även på www.ammuppsala.se, www.ki.se, www.afaforsakring.se och www.alecta.se.

Fakta om Hälsa och Framtid
Rehabiliteringsstudien ingår som en del i forskningsprojektet Hälsa och framtid som syftar till att studera vad som kännetecknar privata företag som har friska medarbetare. Projektet består av fyra delstudier och pågår 2005-2008. Stockholms läns landstings Centrum för folkhälsa, Karolinska Institutet och Uppsala universitet driver projektet som stöds av AFA Försäkring, Alecta, Axel Johnson AB, Carl Bennet AB, Företagarna, LO, Metall, PTK, Sif, SACO, Svenskt Näringsliv, TCO, Teknikföretagen och Volvo AB. Det finansieras av AFA Försäkring, Alecta, Axel Johnson AB, Carl Bennet AB och AB Volvo med 12,75 miljoner kronor.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Professor vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala
Eva Vingård
Tfn: 018-611 36 44
Mobil: 070-922 41 23

Informatör, Centrum för folkhälsa, Stockholms läns landsting
Anna Josefsson
Tfn: 08-737 36 90
Mobil: 070-253 35 50

Pressekreterare, Karolinska Institutet
Sabina Bossi
Tfn: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera