Artikel från Karolinska Institutet
18 juni 2007

Svenska barn bäst i Europa på att äta grönsaker

Svenska barn äter mer grönsaker och har bättre kondition än många tror. Det visar studier som bedrivits inom ramen för tre olika EU-projekt kring barn och hälsa. Imorgon tisdag den 19 juni träffas forskarna från dessa projekt på Karolinska Institutet. Deras resultat ger delvis en ny bild av hur svenska barn och ungdomar lever.

– Det är en myt att barn idag har sämre fysisk kondition än för 50 år sedan. Livsstilsmönster som kan skapa problem senare i livet grundläggs ofta inte förrän i tonåren, säger professor Michael Sjöström vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära vid Karolinska Institutet.

Symposium: Current evidence and future perspectives for lifestyle interventions in children and adolescents

Tid: Tisdag 19 juni klockan 08.30-18.00
Plats: Karolinska Institutet Campus Huddinge, Nobels allé 12, Flemingsberg,

(Se bifogat faktablad med program och mer information)

Syftet med symposiet är att jämföra erfarenheter och utveckla gemensamma strategier inom EU för framtida arbete med folkhälsofrågor. De tre projekten finansieras av EU och kartlägger på olika sätt ungas hälsa och livsstil, med tonvikt lagd på mat och fysisk aktivitet. Symposiet i Stockholm är första gången forskarna från de olika projekten träffas.

­- Det nya är att man genomför mätningarna i de olika länderna på samma sätt så att resultaten blir jämförbara. Därmed får man ett bättre underlag för att diskutera gemensamma strategier i folkhälsoarbetet inom hela EU, säger Michael Sjöström.

Om de tre EU-projekten
Varje forskningsprojekt är ett samarbete mellan forskargrupper i tiotalet länder. Projekten pågår i tre till fem år, och inriktar sig även på metodutveckling när det gäller riktade åtgärder för att förbättra ungas levnadsvanor. Enheten för preventiv näringslära, Karolinska Institutet, deltar i samtliga tre projekt.

ProChildren mäter med nyutvecklade metoder hur mycket frukt och grönsaker våra unga får i sig. Det har nyligen avslutats och resultaten presenteras på symposiet. Bland annat visar resultaten att svenska barn är bäst i Europa på att äta grönsaker. Nya uppföljande projekt diskuteras.

HELENA studerar kost- och motionsvanor bland europeiska tonåringar. Projektet är särskilt inriktat på kostrelaterade sjukdomar som typ 2 diabetes och övervikt samt olika typer av ätstörningar.

IDEFICS kartlägger övervikt och fetma hos europeiska barn mellan två och tio år. Projektet är inne på sitt första år. Resultaten ska användas för gemensamma riktlinjer när det gäller råd kring kost och motion.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Adjungerad professor i nutrition, Karolinska Institutet

Michael Sjöström

Tel: 08-608 91 40

Mobil: 070-537 98 70

E-post: michael.sjostrom@prevnut.ki.se

Arrangör

Patrick Bergman

Tel: 08-608 33 41

E-post: patrick.bergman@prevnut.ki.se

Pressekreterare

Sabina Bossi

Tel: 08-524 860 66

Mobil: 070-614 60 66

E-post: sabina.bossi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera