Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2007

Lite vård på rättspsykiatrisk klinik

Patienterna på en av Sveriges största rättspsykiatriska kliniker får individanpassad behandling endast en mycket liten del av dygnets vakna timmar. Det visar en ny kartläggning som forskare vid Karolinska Institutet har genomfört.

– Den tillgängliga tiden förefaller att underutnyttjas för behandlingsinsatser som är anpassade till enskilda individers problematik. För att få veta om resultaten gäller rättspsykiatrisk vård i allmänhet måste studien upprepas, säger Knut Sturidsson, forskare vid Karolinska institutet som har arbetat med studien.

I Sverige tvångsvårdas ungefär 1 400 personer enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, varav de allra flesta är dömda för någon typ av våldsbrott. Forskningen kring rättspsykiatrisk vård har främst handlat om vilka behandlingsmetoder som är lämpliga för att uppfylla den rättspsykiatriska vårdens dubbla uppgifter – att förebygga, utreda och behandla sjukdomar samt att förebygga brottslighet. Få studier har däremot undersökt vilken vård som faktiskt ges.

För att få en bild av hur rättspsykiatrisk vård bedrivs har forskarna nu kartlagt hur patienttiden på en av Sveriges största rättspsykiatriska kliniker spenderades under 48 slumpmässigt utvalda patientdygn. Totalt identifierades 122 olika aktiviteter som delades in i kategorierna sömn och vila, ostrukturerade aktiviteter, dagliga rutiner, strukturerade aktiviteter eller behandling.

Resultaten visar att endast 18,6 minuter per dygn i genomsnitt användes till behandling. Behandling definierades i studien som aktiviteter med uppenbar koppling till den psykiatriska vården, som farmakologisk behandling, psykoterapi, samtal med läkare och sjuksköterska och arbetsterapi.

Kanske ännu mer iögonfallande är enligt forskarna att så mycket som 8.6 timmar av dygnet upptogs av så kallade ostrukturerade aktiviteter. Hit räknades oplanerade aktiviteter som saknar koppling till den psykiatriska vården. Till exempel så tittade patienterna på TV eller lyssnade på radio eller stereo i genomsnitt i mer än fyra timmar per dygn.

– För att kunna förbättra situationen måste vi först tydliggöra hur det faktiskt ser ut och våga stå för det. Det är därför viktigt att fler liknande studier genomförs, säger Knut Sturidsson.

Publikation:
“Time use in forensic psychiatry: An exploratory study of patients’ time use at a Swedish forensic psychiatric clinic”
K Sturidsson, I Turtell, A Tengström, M Lekander, M Levander
International Journal of Forensic Mental Health, vol 6, nr 1, juni 2007

För mer information, kontakta:

Doktorand Knut Sturidsson
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Tel: 070-246 18 87
E-post: knut.sturidsson@ki.se

Med dr Anders Tengström
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap
Tel: 070-736 2949
E-post: anders.tengstrom@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95 eller 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera