Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2007

Främmande alg kan påverka växt- och djurlivet på västkusten

Arter som människan, avsiktligt eller inte, flyttat från sitt ursprungliga ställe kallas för främmande arter. En sådan art är perukalgen Gracilaria vermiculophylla som hittades i Göteborgs skärgård för första gången sommaren 2003. Nu har algen spridit sig inom ett 15 mil långt område och hotar det för ekosystemet så viktiga ålgräset.

Människan har genom tiderna flyttat arter för att de är vackra eller kan ge ekonomisk vinning, utan någon tanke på konsekvenserna. En liten andel av alla främmande arter blir invasiva, vilket betyder att de påverkar den inhemska ekologin negativt och därmed även den biologiska mångfalden. När en art väl har etablerat sig kan det vara dyrt och tidskrävande att ta bort den, om det ens är möjligt.

Cecilia Nyberg från Göteborgs universitet har studerat perukalgen, en främmande art som nu etablerat sig på västkusten. Främmande arter kan aktivt eller passivt ändra sin omgivning så att det gynnar dem själva. För att kunna förutsäga hur potentiellt skadlig en algart är, kan man använda sig av en ny modell där man bland annat tittar på algens storlek, växtsätt och tolerans mot uttorkning och föroreningar.

I sin avhandling visar Cecilia Nyberg att perukalgen är en av de mest invasiva rödalgerna i Europa. Om den hotar västkustens mångfald återstår att se, men den har under två år spridit sig inom ett 15 mil långt område längst västkusten. Perukalgen tål att vara i totalt mörker under fuktiga förhållanden i drygt 5 månader, vilket visar att algen lätt kan överleva långa transporter i barlasttankar eller fastsnärjd i fiskenät. Algen överlever även i salthalter ner till 2 promille, vilket tyder på att den skulle kunna överleva i de innersta delarna av Östersjön.

I avhandlingen presenteras även en ny modell som hjälper oss förstå vilken effekt en främmande art ger på en inhemsk art. Enligt modellen skulle perukalgen kunna påverka ålgräs (Zostera marina) negativt redan måttliga mängder. Sjögräsängar på den svenska västkusten domineras av ålgräs, som har en viktig ekologisk roll för både växter och djur i området.

Kontaktinformation
För mer information
Cecilia Nyberg
Institutionen för marin ekologi
Göteborgs universitet
Tel: 031-786 2708
E-post: cecilia.nyberg@marecol.gu.se

Handledare: Inger Wallentinus, Tel: 031-786 27 02, E-post: inger.wallentinus@marecol.gu.se

Avhandlingen har titeln: “Introduced marine macroalgae and habitat modifiers – their ecological role and significant attributes”

Disputationen har ägt rum.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera