Tema

Berzelii EXSELENT Center vid Stockholms universitet invigt idag: Smältdegel för forskning och innovation inom porösa material

Idag invigdes Berzelii Center EXSELENT vid Stockholms universitet. Vid centret kommer nya porösa material att framställas och vetenskapliga applikationer – bland annat inom gaslagring (väte) och gasseparation (koldioxid) och heterogen katalys – att utvecklas. Centret, vars verksamhet finansieras av Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem (VINNOVA), ska sysselsätta ett 40-tal kemister.

– Vid centret kan samlad kompetens inom oorganisk och organisk forskning verka för att utveckla metoder för att framställa nya porösa material, bland annat så kallade zeoliter. Forskningen kommer också att vara inriktad på att ta fram nya vetenskapliga applikationer. Centret ska samordna innovativ forskning och kommersialisering i nära samarbete med industriella partners, bland annat Astra Zeneca AB, Biovitrum, NobelBiocare och Perstorp Specialty Chemicals AB, säger Xiaodong Zou, professor i strukturkemi vid Stockholms universitet och föreståndare för EXSELENT.

Zeoliterna innehåller hålrum där mindre molekyler kan fångas in. Xiaodong Zous forskargrupp har, som första forskare i världen, byggt kristaller med runt två nanometer stora hål som är anpassade för att fånga in molekyler. Kristallerna kan sedan användas för att separera molekyler, eller verka som katalysatorer och därmed initiera eller kontrollera en kemisk reaktion. Detta innebär att nya ämnen kan tillverkas och att kemiska reaktioner kan styras i önskvärd riktning.

Centret är ett av fyra så kallade Berzelii centra för starka forskarmiljöer som beslutats om av två statliga forskningsfinansiärer – VINNOVA och Vetenskapsrådet. VINNOVA och Vetenskapsrådet ger centret 100 miljoner kronor under tio år. Stockholms universitet, Ytkemiska institutet och industrin bidrar med ytterligare 70 miljoner kronor.

Xiaodong Zou får, enligt beslut vid senaste styrelsemötet, åtta miljoner kronor för inköp av materialanalysutrustningar av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Förra året tilldelades hon ett anslag på ca 3,5 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för inköp av pulverröntgendiffraktometer.

Vid invigningen deltog bland andra Lena Ek, styrelseordförande EXSELENT Board och ordinarie ledamot i industri-, forsknings- och energiutskottet, Europaparlamentet.

Fakta om zeoliter:
Zeolit,från grekiskans zeo, koka, och lithos, sten. De kristallina zeoliterna omfattar cirka 60 naturligt förekommande mineraler och ett hundratal syntetiska motsvarigheter. Zeoliter kan användas som katalysatorer i kemiska reaktioner. De används också i exempelvis tvättmedel där de gör hårt vatten mjukare. En zeolit som används på detta vis är natriumaluminiumsilikat, som ersätter fosfor. Natriumaluminiumsilikat anses bättre ur miljösynpunkt, eftersom fosfor i avloppsvatten orsakar övergödning av sjöar och vattendrag.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Xiaodong Zou, professor i stukturkemi vid Stockholms universitet, tfn 08-16 23 89, mobil 076-216 88 20, e-post zou@struc.su.se

För bilder av invigningen eller forskare vid centret kontakta universitetets presstjänst:
Tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se

Berzelii EXSELENT Center vid Stockholms universitet invigt idag: Smältdegel för forskning och innovation inom porösa material

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here