Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2007

Vindkraftverk hörs men få störs

Få människor störs av ljudet från vindkraftverk, men ljudet kan vara störande i vissa situationer. Mest stör svischande, vinande och dunkande ljud. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I Sverige finns nästan 800 vindkraftverk. Flertalet har byggts utmed kusterna och inom slättområdena i södra Sverige, men nya verk sätts nu upp i många delar av landet.
– Många beskriver vindkraftverk som miljövänliga, effektiva och nödvändiga men de anses också vara fula och onaturliga. Och så låter de. Även om moderna vindkraftverk är relativt tysta i förhållande till sin storlek kan ljudet från rotorbladet höras tydligt i vissa väderförhållanden, säger Eja Pedersen.

I studien fick drygt 1000 personer som bor nära vindkraftverk svara på en enkät om hur de upplevde ljudet. Av dem som lever med en ljudnivå som ligger strax under Naturvårdverkets norm för vindkraftverk (40 decibel) svarade 14 % att de var ganska störda eller mycket störda av ljudet.
– Mest störande upplevdes de ljudkaraktärer som beskrev det aerodynamiska amplitudmodulerade ljudet, alltså det svischande, vinande och pulserande eller dunkande ljudet. Det är en typ av ljud som vårt hörselorgan lätt uppfattar, säger Eja Pedersen.

Risken att störas av ljudet från vindkraftverk var större på landsbygden än i villaområden, där bakgrundsljud i större utsträckning maskerar en del av ljudet från anläggningen och där de boende inte förväntar sig att det ska vara helt tyst. Risken att bli störd av ljudet var också större om man kunde se verket från sin bostad.
– Vindkraftverk är synliga objekt med en roterande rörelse som drar blicken till sig. Det visuella intrycket kan förstärka hörselintrycket, säger Eja Pedersen.

Det finns inga tidigare studier som visar hur människor påverkas av en så låg ljudtrycksnivå som vid 40 decibel. I denna studie fanns inga samband mellan självrapporterat hälsotillstånd och ljudtrycksnivå, men sänkt välbefinnande var relaterat till störning av vindkraftbuller.
– Beroende på hur omgivningen ser ut uppfattas ljudet olika och därför måste vi uppskatta hur mycket risken för störning ökar med ökad ljudnivå i olika miljöer när vi planerar att bygga nya vindkraftverkparker. Då ökar också förtroendet hos allmänheten och det kommer att stödja utbyggnaden av vindkraft, säger Eja Pedersen.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Arbets- och miljömedicin
Avhandlingens titel: Human response to wind turbine noise – perception, annoyance and moderating factors

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Eja Pedersen, telefon: 035-16 71 39, e-post: eja.pedersen@set.hh.se

Handledare:
Docent Kerstin Persson Waye, telefon: 031-786 36 04, e-post: kerstin.persson-waye@amm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera