Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2007

Ryggbedövning ger bäst smärtlindring

Ryggbedövning, s k epiduralbedövning, ger bättre smärtlindring vid stora bukoperationer än intravenös smärtlindring. Det visar en studie av narkosläkaren Åsa Rudin, som i sin avhandling från Lunds universitet följt nära 2700 patienter före och efter deras operationer. Studien är en av de största i sitt slag i världen.

För- och nackdelarna med ryggbedövning jämfört med intravenös bedövning med t ex morfin har ofta diskuterats och undersökts de senaste åren. Nu visar både Åsa Rudins studie och andra studier att ryggbedövning ger den bästa smärtlindringen. Med denna metod får patienten en slang tunn som en fisklina inlagd i ryggen, och kan själv via en pump styra tillförseln av smärtstillande medel.
– Ryggbedövning är mer tekniskt komplicerad och kräver oftare fininställning av doseringen. Men de patienter som får ryggbedövning upplevde mindre smärta och även mindre trötthet, förvirring och hallucinationer än de som får morfin, säger Åsa Rudin.
Typen av kirurgiskt ingrepp påverkar graden av smärta, men ingreppet i sig kan också påverka smärtbehandlingen. En av lundaforskarens studier visade att morfin bryts ner sämre hos patienter som genomgått större leverkirurgi, vilket innebär en ökad risk för biverkningar. Läkarna måste därför vara extra försiktiga med doseringen om man ger morfin i sådana fall.
Åsa Rudin har också undersökt om man redan före operationen kan förutsäga hur ont en patient får efteråt. 80 kvinnor som skulle steriliseras fick fylla i ett formulär om sin eventuella smärta före operationen och sitt allmänna psykiska välbefinnande. De fick också sin smärtkänslighet mätt genom en värmeplatta placerad på huden.
Studien visade att oro, ångest och andra psykologiska faktorer spelade en mindre roll när det gällde patientens smärtor efter operationen. Smärtkänsligheten, och om patienten i fråga hade smärtor redan före operationen, var de faktorer som hade störst betydelse.
Åsa Rudin skulle vilja se fler liknande studier på andra patientgrupper, så att man bättre kan bedöma vilka patienter som får mest ont efter ett ingrepp.
– Inom sjukvården vet vi ju att olika personer reagerar olika på smärta. Men vi har ingen möjlighet att på förhand avgöra vilka som kommer att få mer ont än andra, säger hon.
Med mer kunskap om detta, så skulle man kunna välja olika smärtlindringsmetoder till olika patienter som opereras för samma ingrepp. Att så bra som möjligt lindra smärtorna efter en operation är viktigt av många skäl, bl.a. för att svår smärta ökar både risken för komplikationer och risken för att utveckla långvarig smärta. Även om smärtbehandlingen förbättrats mycket på senare år, så upplever fortfarande uppemot en tredjedel av alla patienter medelsvår till svår smärta efter större kirurgiska ingrepp.

Avhandlingen heter Pain following surgery: management, outcome and prediction, och läggs fram den 16.6. En sammanfattning finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv “Rudin” i sökrutan. Åsa Rudin träffas på tel 0706-57 17 49 eller e-post asa.rudin@med.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera