Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2007

400 forskare från hela världen samlas på konferens i Umeå

Den 17 juni inleds den 13:e internationella NIR spektroskopi-konferensen på Folkets hus i Umeå. Det är världens största konferens inom området med över 400 deltagare.

Konferensen behandlar spektroskopiska tekniker och kalibreringsmetoder som används för att säkerställa innehåll och kvalitet i till exempel jordbruksprodukter, trä- och skogsråvaror, livsmedel och läkemedel. Det handlar med andra ord om centrala metoder för en rad viktiga industrier.

NIR spektroskopi, är en förkortning av Nära infrarödspektroskopi och är en etablerad metod för

– Vi ser idag en utveckling där avancerad dataanalys och bildanalys av mikroskopibilder kombineras med spektroskopisk information. Det ger till exempel en möjlighet att få fram ny information hur aktiva läkemedelssubstanser i tablettform ska paketeras för att få bästa effekt. De avslöjar hur distributionen av biologiskt material i växter sker och är viktigt för bland annat medicinsk diagnostik av vävnadsförändringar, NIR spektroskopi har här i mångt och mycket lett utveckling, säger Lars Österlund, FOI, som är ordförande för konferensen.

Konferensen inleds på söndagen 17 juni med invigningstal av bl. a. kommunalråd Marie-Louise Rönnmark och Peter Flinn, president för det internationella NIR sällskapet.

– Det är med stor tillfredställelse som vi kan konstatera att Umeå i samarbete med Vasa på andra sidan Kvarken lyckats få hit en så viktig konferens som NIR2007, fortsätter Lars Österlund. Det är den största konferensen i sitt slag. Det är ett erkännande för den forskning som bedrivs i regionen, såväl som den attraktionskraft regionen har som konferensort Nästa gång blir det Thailand som står för värdskapet.

En rad internationellt kända profiler kommer att hålla föredrag på konferensen.

Ett 30-tal viktiga instrumenttillverkare, komponenttillverkar, analysföretag, och mjukvaruföretag ställer ut sina produkter i en separatutställning i anslutning till konferensen.

Läs mer om konferensen på:
http://www.nir2007.com/

Några av föreläsarna:
http://www.nir2007.com/?type=static&id=17&mo=39

Kontaktperson:
Professor, Lars Österlund, FOI Umeå
Tel: 090 -10 69 00
Mobil: 0702-56 24 25
E-post: lars.osterlund@foi.se

Fakta:
Ordet spektroskopi anger ordagrant att man tittar på ett spektrum. Historiskt har de spektroskopiska metoderna utvecklats ur iakttagelser av spektra som man får när ljuset passerar ett prisma. Men även när ljuset passerar genom en gas bildas mörka band eller linjer i spektret, beroende på att gasens atomer eller molekyler absorberat ljus av vissa våglängder. Spektroskopi är en vetenskap, som ger oss kunskap om struktur och uppbyggnad av allt från stjärnor och universum i stort till livsmedel. Svenska forskare har varit väldigt framgångsrika inom området. Manne Siegbahn fick 1924 Nobelpris för sina röntgenspektroskopiska upptäckter och hans son Kai Siegbahn fick Nobelpriset 1981 för sina bidrag till utvecklingen av den högupplösande elektronspektroskopin. Sune Svanberg i Lund är idag ledande inom tillämpad laserspektroskopi. Kemometri är en central metod för att tolka NIR spektra är en metod att med multivariat statistik optimera eller undersöka kemiska processer. Optimering genom att undersöka en variabel i taget ger ett annat (sub-optimalt) slutresultat än att undersöka hela systemet i en modell. Umeåforskaren Svante Wold var en av pionjärerna inom kemometri.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera