Tema

Stat och kommun i samarbete mot arbetslösheten

Hur kan staten få kommunerna att arbeta mot nationellt ställda mål för att minska arbetslösheten? Martin Lundin har i sin avhandling studerat kommuner, arbetsförmedlingar och relationerna mellan dessa. Han disputerade vid Uppsala universitet den 8 juni.

Martin Lundin har bland annat studerat ifall kommunernas satsningar på sysselsättningsskapande åtgärder påverkas av vilket politiskt block som har makten i kommunen. Resultaten visar att partipolitik spelar roll, men bara i stora kommuner. Ju starkare vänstersidan är, desto mer pengar går till arbetsmarknadspolitik när man tagit hänsyn till en rad andra faktorer som arbetslöshet och befolkningsstruktur.

– Men hur starkt det här sambandet mellan parti och arbetsmarknadspolitik är beror på kommunstorleken. Effekten ökar med invånarantalet och i riktigt små kommuner spelar det ingen roll vem som sitter vid makten, berättar han.

De arbetsmarknadspolitiska målsättningarna är delvis olika för stat och kommun. Enligt studien ökar samarbetet mellan kommun och arbetsförmedling om de båda parterna dels känner förtroende för varandra, dels har liknande målsättningar. Båda kraven måste dock uppfyllas om man ska nå ett bra samarbete – att vilja samma sak räcker inte ifall parterna inte litar på varandra. Hur mycket man samarbetar beror också på hur mycket arbetsförmedling och kommun verkligen behöver varandra, visar avhandlingen.

Även om arbetsförmedlingen samarbetar aktivt med kommunen leder det inte automatiskt till att arbetsförmedlingen kan genomföra politiska beslut som stämmer bättre överens med nationella beslutsfattares idéer.

– Det sker bara om det är en verkligt komplex uppgift som ska genomföras, säger Martin Lundin.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Martin Lundin, 018-471 11 23, e-post: martin.lundin@statsvet.uu.se

Stat och kommun i samarbete mot arbetslösheten

 lästid ~ 1 min