Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2007

Barnfotboll – tävling eller lek?

Varje vecka kommer de till idrottshallar och fotbollsplaner runt om i landet, dessa tusen- och åter tusentals män och kvinnor som på frivillig basis fungerar som tränare och ledare för barn i den svenska organiserade fotbollsrörelsen.Vad är det som utmärker deras ledarskap?Den 15 juni disputerar Krister Hertting i ämnet lärande med en avhandling om just det – avhandlingen har fått namnet Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet – Om ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen.

Många svenskar har ett förhållande till idrott på ett eller annat sätt; som deltagare, förälder eller ledare. Det gör idrotten till en viktig del av vårt samhälle och vår vardag – närmare 650.000 personer har valt att engagera sig frivilligt i den svenska idrottsrörelsen. Det frivilliga ledarskapet diskuteras i många olika sammanhang, såväl hemma vid köksbordet som i fikarummet på jobbet eller i massmedia. Många har en eller annan berättelse att dela med sig av när det gäller den här typen av ledarskap.

– Jag har valt att studera barnfotbollen, dels för att fotboll är den största idrotten i Sverige, dels för att barnfotbollen enligt officiella dokument ska präglas av lek och tävlingen ska vara av underordnad betydelse. I studien följer jag ett fotbollslag med tioåriga barn och deras ledare under en säsong och studerar dels hur ledarskapet kommer till uttryck, dels hur ledarna formas av detta ledareskap, säger Krister Hertting.

Det som visar sig är att verksamheten till stor del präglas av tävling, men det finns ett viktigt inslag av medmänsklighet i mötet mellan ledarna och barnen. Förhållandet mellan tävlingen och medmänskligheten är en skör balansgång där tävlandet tydligast kommer till uttryck i matchen som är resultatmässigt jämn.

– Ledarna upplever att det de gör är både meningsfullt och betydelsefullt, men de upplever även känslor av otillräcklighet där vardagens krav och upplevelsen av brist på tid och kunskap sätter hinder för den pedagogiska utvecklingen, säger Krister Hertting.

– Det begränsade utrymmet för reflektion och pedagogisk utveckling gör att ledarna riskerar att bli lämnade med bristfälligt stöd från fotbollsrörelsen, med enbart tidigare erfarenheter i bagaget för att möta de situationer som uppstår i mötena med barnen. Det leder till att synen på det sociala ansvaret i varje enskilt lag blir avgörande för hur ledarskapet kommer till uttrycker.

Kontaktinformation
Upplysningar: Krister Hertting, tel. 0920-49 15 59, krister.hertting@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22 eller lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera