Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2007

Sjuksköterskestudenter nöjda med utbildningen

Åtta av tio studenter som går sista terminen vid landets sjuksköterskeutbildningar ger sin utbildning betyget “bra” eller “ganska bra”, enligt en ny rapport från Karolinska Institutet. Särskilt högt är betyget för de kliniska handledarnas kompetens i sitt ämne. Resultatet gäller även universitet och högskolor som nyligen kritiserats av Högskoleverket för bland annat brister i den verksamhetsförlagda undervisningen.

Bäst betyg både vad gäller utbildningen i sin helhet och den kliniska handledningen får Sophiahemmets högskola. Studien som har genomförts vid Institutionen för Neurobiologi. Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet, visar dock på stora skillnader mellan olika lärosäten när det gäller exempelvis studenternas tidigare erfarenhet av arbete i vården och andelen studenter som anser sig ha lagt ner heltid eller mer på sina studier. Även när det gäller andelen studenter som känner sig väl förberedda för ett framtida yrkesliv varierar siffrorna markant mellan respektive lärosäten.

– Men sammantaget tycker vi att den här rapporten ger en betydligt mer positiv bild av landets sjuksköterskeutbildningar än den granskning som Högskoleverket offentliggjorde tidigare i våras. Det ger lite råg i ryggen att arbeta vidare med det som behöver förbättras, säger Vivi-Anne Sundqvist, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet.

Totalt var det 40 procent av landets sjuksköterskeutbildningar som fick kritik vid Högskoleverkets granskning, däribland Karolinska Institutet.

Den nu publicerade rapporten utgår från enkätmaterial i den så kallade LUST-studien (en Longitudiell Undersökning av Sjuksköterskor Tillvaro) som inleddes 2002. Bland de som svarat på enkäten finns bland annat studenter på sjuksköterskeutbildningarnas sista termin, totalt 1459 studenter. I rapporten redovisas studenternas svar på varje fråga i procent så att skillnaderna mellan lärosätena framgår. Resultaten är statistiskt säkerställda.

Publikation:
“EXIT 2006 – En landsomfattande populationsbaserad studentspegling av sjuksköterskeutbildningen”
D. Hasson, M Omne-Pontén och P Gustavsson.
Skriftserie B 2007:3 Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, enheten för vård och verksamhetsutveckling, Karolinska Institutet.

Ladda ner rapporten: http://ki.se/content/1/c6/03/22/59/serieB07no3.pdf

För frågor, kontakta:

Docent Petter Gustavsson
Tel: 08-524 836 59
Mobil: 070-536 36 59
E-post: petter.gustavsson@ki.se

Med dr Dan Hasson
Tel: 08-524 838 20
Mobil: 070-728 42 98
E-post: dan.hasson@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
Tel: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera