Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2007

Nya forskningsrön kan göra flygmotorerna bättre

När flygplansdelar tillverkas accepteras inga halvbra lösningar. En avhandling från Högskolan Väst bidrar med nya kunskaper om hur flygtillverkarna ska arbeta med plasmasprutning.

Det var det kombinerade intresset för flygmotorteknik och materialteknik som ledde in Fouzi Bahbou, doktorand från Högskolan Väst, på området termisk sprutning. Metoden, som bland annat används inom flygindustrin, innebär att en yta beläggs med ett slitstarkt skikt av till exempel metall eller keram i syfte att förbättra en detaljs egenskaper, eller för att reparera slitna eller förstörda maskindelar.

Fouzi Bahbou har i sin avhandling”A Study of the Adhesion Strength of Plasma Sprayed Coatings” studerat vad som händer med ytskiktet i flygmotorer och kompressorer när termisk sprutning – särskilt plasmasprutning – används. Hur får man basmaterialets yta (i detta fall titan eller nickel) och det termiskt sprutade skiktet att fästa ihop med varandra på bästa sätt?
Genom att utföra experiment och simuleringar i autentisk tillverkningsmiljö på Volvo Aero Corporation i Trollhättan kom Fouzi Bahbou fram till att det går att avsevärt förbättra fästförmågan. Nyckelfaktorer var att hitta en optimal grovhet på ytan och att hålla den ren. Under avhandlingsarbetet har han utvecklat avancerad experimentell utrustning för att mäta enskilda partiklars hastighet, temperatur och deras stelningsförlopp som påverkar skiktets mikrostruktur och vidhäftning.
– Min forskning har ökat förståelsen för hur den här typen av mekanismer fungerar, inte minst bland dem som arbetar i industrin, säger Fouzi Bahbou.
– I ett större perspektiv handlar det om ekonomi för tillverkarna. Motorer är dyra att reparera och därför måste deras livslängd förbättras. Högre prestanda och lägre bränsleförbrukning blir också allt viktigare. De tillverkare som inte lever upp till kundernas behov håller sig inte kvar på marknaden, säger Fouzi Bahbou som även efter doktorandtiden tillsammans med industriprocessforskarna i Högskolan Västs SMART-grupp tänker fortsätta ägna sig åt materialteknik.

Avhandlingen “A Study of the Adhesion Strength of Plasma Sprayed Coatings” lades fram vid Chalmers tekniska högskola den 7 juni 2007.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Fouzi Bahbou, tel: 0520 – 22 33 11, e-post fouzi.bahbou@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera