Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2007

Ny studie om sexuella kontaktmönster

Sexuella kontakter i sig kan öka sannolikheten för ännu fler sexuella kontakter. Det visar en studie som är gjord av sociologen Fredrik Liljeros och matematikern Åke Svensson vid Stockholms universitet tillsammans med en dansk fysiker. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Sedan 1970-talet har det varit känt att sexuellt överförbara infektioner kan spridas genom att det råder stor variation mellan hur många sexuella partners olika individer har. Trots detta har det visat sig svårt att hitta utmärkande drag hos individer som har många partners. I en studie som publiceras denna vecka i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS visar sociologen Fredrik Liljeros och matematikern Åke Svensson vid Stockholms universitet tillsammans med den danska fysikern Birgitte Freiesleben de Blasio vid Oslo universitet att sexuella kontakter i sig tenderar att öka sannolikheten för ännu fler sexuella kontakter.

– Resultatet är viktigt eftersom det ger en ledtråd till varför i princip alla mellan 18 och 25 år tycks riskera att få klamydia. Våra analyser tyder på att en signifikant del av variationen i antalet sexuella kontakter mellan olika individer kan förklaras av att små skillnader har en tendens att förstärkas över tid, säger Fredrik Liljeros.

Analysen är gjort på en norsk enkätstudie med hjälp av en statistisk metod speciellt utvecklad för att studera detta fenomen.

-Enkätstudier av denna typ innehåller i princip alltid mindre information än vad man vanligtvis behöver för denna typ av analys. Men genom att använda den ovanligt fylliga norska studien samt bygga in osäkerheten i modellen kan vi ändå vara relativt säkra på att vårt resultat stämmer, säger Fredrik Liljeros.

Studien kan dock inte ge svar på vad det är som gör att nya sexuella partners tenderar till att leda till ännu fler partners.

Ytterligare information:
Fredrik Liljeros, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, e-post fredrik.liljeros@sociology.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera