Artikel från Lunds universitet
12 juni 2007

Medicin kan dämpa Huntingtons?

Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom som i första hand drabbar hjärnan och leder till döden inom ett drygt årtionde. Sjukdomen har för närvarande ingen behandling, men forskare vid Lunds universitet tror att en medicin som används mot Alzheimers sjukdom skulle kunna dämpa en del av symtomen.

Huntingtons sjukdom orsakas av en mutation i en gen som producerar proteinet Huntingtin. Detta protein påverkar en mängd processer i hjärnans celler. Sjukdomen visar sig först genom symtom som personlighetsförändringar och depression, vilka sedan följs av demens, viktminskning och ryckiga rörelser (därav det tidigare namnet danssjuka).

En forskargrupp i Lund, ledd av professor Patrik Brundin, har länge studerat Huntingtons sjukdom för att klarlägga dess komplicerade mekanismer. Ruben Smith, doktorand i gruppen under handledning av docent Jia-Yi Li, disputerar snart på en avhandling där han bl a studerat en viss typ av nervceller kallade kolinerga neuron. Dessa nervceller frisätter acetylkolin, en av kroppens vanligaste och viktigaste signalsubstanser.

– Man har tidigare trott att dessa nervceller inte påverkades av Huntingtons, men vi visar att deras funktion troligen blir allvarligt nedsatt av sjukdomen, säger han.

Fyndet pekar på möjligheten att motverka sjukdomen genom att stödja de kolinerga nervcellernas produktion av acetylkolin. Substanser med den effekten finns redan: de används i behandlingen av Alzheimers sjukdom, där de kolinerga neuronerna också är skadade.

– Det har gjorts ett par studier med denna typ av medicinering för Huntingtons-patienter, men de har omfattat få patienter och kort tid. Vi tycker våra resultat motiverar större studier. Läkemedlet är ju redan godkänt för användning, säger Ruben Smith.

Om medicineringen har effekt, så gäller denna troligen framför allt minnet och tänkandet, och inte rörelseorganen. Medicinen skulle inte heller kunna hejda utan bara dämpa sjukdomsförloppet. Men med tanke på att det idag inte finns någon behandling alls, så vore ändå även detta ett framsteg.

Avhandlingen heter Communication breakdown – Synaptic dysfunction in Huntington’s Disease, och läggs fram den 16 juni. En sammanfattning finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv Huntington’s i sökrutan.

Kontaktinformation
Ruben Smith träffas på tel 046-2229827 eller 0702-765214, e-adress ruben.smith@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera