Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 juni 2007

Evolutionär kapprustning mellan könen hos fröbaggar

Fröbaggar har genom evolutionen utvecklat inre attribut för att klara av en kamp mellan könen som är knuten till fortplantningen. Dessa resultat som publicerats i PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, stödjer hypotesen om att konflikter mellan könen är en drivkraft bakom evolutionen.

Konflikter mellan könen tros vara en stark drivkraft bakom evolutionen av olika egenskaper och strukturer hos både honor och hannar. Hos fröbaggar, en grupp av skalbaggar, har hannarna utvecklat spektakulära tagglika strukturer på sina parningsorgan som skadar honorna invändigt. Huvudsyftet med dessa taggar är att förankra hannen vid honan under parningen och på sätt förhindra att parningen avbryts av andra hannar eller av honan själv. Men kunskapen om hur dessa häpnadsväckande strukturer påverkar samspelet mellan könen har varit begränsad.

Denna studie visar att ju taggigare, och därmed skadligare, hannens parningsorgan är, desto mer skada lider honorna vid parning. Genom att jämföra flera olika arter av fröbaggar visar forskarna också att honor har utvecklat ett försvar mot dessa taggar: ett tjockt bindvävslager som vadderar honans inre parningskanal och på så sätt skyddar mot taggarna vid parning. Dessa strukturer, hannarnas taggar och bindvävslagret hos honorna, är därmed en produkt av en samevolution mellan könen som uppstått på grund av könskonflikter.

Genom att kombinera olika tekniker visar forskarna att en obalans mellan könen i dessa två strukturer påverkar hur kostsamma parningar är för honorna. När hannarna utvecklar parningsorgan som är taggiga i förhållande till honornas försvar så ökar kostnaden av en parning för honorna och antalet avkommor minskar.

– Våra resultat avslöjar alltså en evolutionär kapprustning mellan könen där det gäller att hela tiden ligga steget före det andra könet för att inte kostnaderna ska bli för stora, säger Johanna Rönn, doktorand i forskargruppen vid Uppsala universitet.

Dessa resultat ligger i linje med hur könskonflikter mellan könen förmodas kunna påverka arters välbefinnande: det är en form av evolution som egentligen inte gagnar arten utan som till och med kan leda till utdöende.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Johanna Rönn, tel. 018-471 26 62, 070-753 48 75, eller e-post: Johanna.Ronn@ebc.uu.se, eller professor Göran Arnqvist, e-post: Goran.Arnqvist@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera