Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 juni 2007

Språkdebatter handlar inte bara om språk

Språkdebatter är ideologiska slagfält där olika individer kämpar mot varandra för att försöka införa ett specifikt sätt att styra en nationalstat, Sverige, i början av 2000-talet, visar Tommaso M. Milani i en avhandling vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

– Människor har onekligen väldigt starka åsikter om språk. Detta är särskilt tydligt när det handlar om språkets ställning i samhället, som till exempel i frågan om att lagstifta svenskan som huvudspråk, att kräva kunskaper i svenska som förutsättning för beviljning av svenskt medborgarskap eller att stödja modersmålsundervisning i skolan, säger Tommaso M. Milani, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

Tommaso M. Milani, som i sin avhandling analyserat ett stort antal tidningsartiklar och policydokument, menar att det intressanta är att de som tar offentliga ställningstaganden i sådana debatter uttryckligen hänvisar till svenskan som ett rent kommunikationsverktyg. Men tittar man noggrant på yttranden om språk och språkbruk, ser man att svenskan bara är ett yttre tecken som pekar på ett mer outtalat system av sociala identiteter och moraliska normer. Debatter om svenskan är med andra ord exempel på hur uppdelning mellan “vi” (svenskar) och “dem” (invandrare) skapas, och hur staten bör – eller inte bör – legitimera organiseringen av sådana förhållanden genom olika former av lagstiftning menar Tommaso M. Milani.

– Dessutom är språkdebatter intressanta företeelser där subtila former av diskriminering gestaltas. I ett demokratiskt samhälle som Sverige där offentliga rasistiska eller diskriminerande yttranden inte är acceptabla, får diskriminering en ny till synes mer tolerabel dräkt. Detta är särskilt påtagligt i debatterna om språktest och om “blattesvenska”, säger Tommaso M. Milani.

Avhandlingens titel: Debating Swedish: Language Politics and Ideology in Contemporary Sweden.

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Tommaso M. Milani, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, tfn 070-331 54 55 (mobil), 08-16 14 42 (arb), e-post tommaso.milani@biling.su.se.

För bild, kontakta universitetets presstjänst, e-post press@su.se, tfn 08-164090.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera