Artikel från Stockholms universitet
11 juni 2007

Rösthörarnas värld – berättelser om inre röster

Att höra röster (så kallade hörselhallucinationer) kan associeras till psykisk ohälsa, såväl hos psykiatripatienter som hos andra. Ny forskning visar en mer komplicerad bild. Hur upplever personerna själva sina röster? Vilka metoder och förhållningssätt är användbara för att hantera rösterna? Dessa frågor besvarar Lis Bodil Karlsson i en ny avhandling vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Lis Bodil Karlsson vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, Stockholms universitet visar i sin avhandling att fenomenet rösthörande är komplicerat och att det är en brist att tänka i termer av sjukt eller friskt. Att lära sig hantera röster är ofta en process. Somliga rösthörare i hennes studie upplevde sina röster som försonande och nödvändiga för sin personliga utveckling.

– De har behövt omtolka tidigare upplevda svårigheter och rösterna gavs en meningsfull innebörd. Personen kände ofta att rösterna slutade styra och kontrollera dennes liv när de betraktades som meningsfulla eller som metaforer i inre eller själsliga konflikter och problem, förklarar Lis Bodil Karlsson.

Genom rösternas tal återupplevdes ibland förträngda minnen som personen behövde bearbeta, antingen genom psykoterapi och/eller självintrospektion.

– För andra deltagare i undersökningen gavs rösterna en andlig tolkning som innebar att de måste förändra hur de såg på sin framtid. Livet fick en djupare dimension eftersom de kom i kontakt med något utöver det vanliga, säger Lis Bodil Karlsson.

För somliga var rösterna betydelselösa eftersom de inte på något sätt kunde tolkas som meningsfulla, de hade drabbats av oförklarliga tillstånd eller röster som inte kunde relateras till deras liv.

Professionella som träffar rösthörare bör bemöta dem med respekt, inte ifrågasätta deras tolkning utan förstå och lyssna och förstå att rösthörandet kan vara metaforer för egna livsproblem, menar Lis Bodil Karlsson.

– Rösthörarna i min avhandling ville kommunicera, i tal och skrift, om sina upplevelser, dels för att få grepp om dem, dels för att andra skulle respektera dem.

Avhandlingens titel: Berättelser om inre röster. Ett fenomenologiskt och kommunikativt perspektiv

Kontaktinformation
Ytterligare information
Lis Bodil Karlsson, Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan, Stockholms universitet, 08-674 74 56 (arb), 08-88 46 31 (hem), 0708-45 79 74 (mobil), e-post lis.bodil.karlsson@socarb.su

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera