Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2007

Internationell konferens bygger broar mellan generationer av genusforskare

För 25 år sedan ägde en banbrytande genuskonferens rum vid Umeå universitet, "Kvinnouniversitetet: Vetenskap, patriarkat, makt". Nu hyllas den genom en ny internationell konferens med betydelsefulla nationella och internationella talare och över 200 deltagare från hela världen.

Past Present Future: From Women’s Studies to Post-Gender Research
14-17 juni 2007 vid Umeå universitet (Aula Nordica och Humanisthuset)

I juni 1982, hölls konferensen “Kvinnouniversitetet: Vetenskap, patriarkat, makt” vid Umeå universitet. Det var en viktig konferens som bidrog till genusvetenskapens utveckling i Norden. Unga forskare inom ett relativt nytt forskningsfält kunde skapa nya samarbeten, genusvetenskapliga centra och bredda själva forskningen. Nu hyllas “Kvinnouniversitetet” av Genusforskarskolan och Kvinnovetenskapligt Forum vid Umeå universitet genom en ny internationell konferens, med välrenommerade forskare som föreläsare. Över 200 deltagare besöker konferensen.

– Med den här konferensen vill vi bygga broar mellan olika generationer av genusforskare, säger konstvetaren Ann-Catrine Eriksson som är en av arrangörerna. Vi hoppas att nya nätverk och mötesplatser utvecklas för dagens verksamma forskare.

Nationella och internationella förläsare från olika ämnen och forskningstraditioner kommer under konferensen att göra egna reflexioner kring genusvetenskapens utveckling under tre decennier. Dessutom kommer nydisputerade och doktorander – genusvetenskapens nutid och framtid – att presentera sina avhandlingsarbeten genom föreläsningar, workshop-sessioner och posterpresentationer. Också de representerar olika teoretiska utgångspunker och ämnestillhörigheter.

Konferensen har en rad betydelsefulla huvudtalare. Under torsdagen kommer det nationella perspektivet att belysas via fysikern Sylvia Benckert, Umeå universitet, historikern Yvonne Hirdman, Stockholms universitet och filosofen Ulla M Holm, Göteborgs universitet.

Därefter är det dags för de internationella gästerna. Under fredagen föreläser postkoloniala forskaren Chandra Talpade Mohanty, Syracuse University, USA, maskulinitetsforskaren Jeff Hearn, Linköping/Helsingfors universitet, Finland, och sociologen Sylvia Walby, Lancaster University, England. Under lördagen kommer biologen Anne Fausto-Sterling, Brown University, USA, litteraturvetaren Toril Moi, Duke University, USA, och filosofen Naomi Scheman, University of Minnesota, USA, att föreläsa.

Fullständigt program finns på konferensens hemsida: www.umu.se/kvf/ppf.html

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna Ann-Catrine Eriksson
e-post: ann-catrine.eriksson@arthist.umu.se eller tel 090-786 68 03

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera