Tema

Galaktisk propeller spottar ut stjärnor

Det finns en katapult i centrum av Vintergatan som kastar ut stjärnor mot vårt omedelbara grannskap. Svenska och amerikanska astronomer har upptäckt att det förmodligen är orsaken till den s k Herkules-strömmen. Strömmen består av ett antal stjärnor som tycks röra sig från stjärnbilden Herkules i samma riktning och hastighet.

Man vet att galaxer likt kannibaler kan fånga upp och sluka andra stjärnhopar och galaxer. Den likartade rörelsen hos Hercules-strömmens stjärnor har av astronomerna tolkats som att dessa har ett gemensamt ursprung och har slukats samtidigt. Men de nya rönen visar att dessa stjärnor är en del av galaxens egen ämnesomsättning: inte något som intagits utan snarare något som stötts upp.

Bakom upptäckten står Sofia Feltzing vid Lunds universitet, Bengt Gustafsson vid Uppsala universitet samt Sally Oey och Thomas Bensby vid University of Michigan. Thomas Bensby som doktorerade i Lund har lett projektet. Rönen har i dagarna presenterats för AAS, det Amerikanska Astronomiska Sällskapets årsmöte på Hawai.

– Projektet har blivit möjligt tack vare spektralanalyser som gjorts av Bensby under hans tid i Lund, berättar Sofia Feltzing. Med hjälp av Magellan-teleskopet i Chile har spektra av 60 stjärnor insamlats och analyserats. Alla ligger inom 300 ljusårs avstånd från solen och alla tillhör Herkulesströmmen. Genom att jämföra med tidigare data från NOT, det Nordiska Optiska teleskopet på Kanarieöarna, har vi funnit att dessa stjärnor till sin typ och sammansättning är av det slag som man finner i de inre delarna av vår galax.

Faktum är att vi vet mer om den storskaliga strukturen hos andra galaxer än vår egen. Vi kan bara se vår egen galax från vårt solsystems perspektiv och sikten skyms av gas och stoft. Man vet att det är en spiralgalax. Det finns andra spiralgalaxer som har en stavformad struktur i sin centrala del, och under de allra senaste åren har man kunnat sluta sig till att vår galax också har en sådan struktur. Staven är ca 13 000 ljusår lång och roterar. Dess ändar rör sig med en hastighet av ca 150 km i sekunden. Den kan ha knuffat stjärnor ut mot galaxens periferi – där solen befinner sig – och ha gett upphov till Herkulesströmmen.

Kontaktinformation
För ytterligare information: Sofia Feltzing nås på tel 046-135 715 eller 046 222 72 94 eller på sofia@astro.lu.se

Galaktisk propeller spottar ut stjärnor

 lästid ~ 2 min