Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2007

Chefen avgörande för medarbetares upplevelse av sammanslagning av företag

Sammanslagningar av företag är vardagsmat i dagens näringsliv. För de involverade medarbetarna är det dock ofta en utmanande process. En doktorsavhandling i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet presenterar ny kunskap om hur man med rätt ledarskap kan stärka medarbetarna i deras strävan efter meningsfullt arbete under integrationstiden. Dialog, ansvarstagande och existentiella frågor är några av nyckelbegreppen som visar hur chefer kan göra skillnad för framgången i en sammanslagnings- och integrationsprocess.

Avhandlingen “Meningsfullt arbete via solidariska chefer – en studie om skapande av framtida meningsfullt arbete efter ett företagsuppköp” baseras på studier av ett svenskt företags uppköp av ett danskt och fokuserar på medarbetarnas upplevelse av sitt arbete under integrationsprocessen.

Företagets ledning skapade integrationsgrupper med både svenskar och danskar. Trots att könsfördelningen i de båda ursprungliga företagen var jämn, valdes nästan inga kvinnor ut att delta i integrationsgrupperna. Ett faktum som, enligt forskaren Dorit Christensen som skrivit avhandlingen, gjorde det extra intressant att undersöka hur kvinnorna upplevde integrationsprocessen och sitt arbete under tiden för densamma. Enligt avhandlingen är det någon annan än medarbetaren själv som är viktigast för skapandet av meningsfullt arbete – nämligen en “solidarisk” chef.
Utmärkande för “solidariska” chefer är att de värdesätter att föra dialog med medarbetare, att söka lösningar tillsammans med medarbetare, och att de agerar i organisationen för att bereda vägen för det som har skapats i dialogen. De är chefer som medarbetarna har förtroende för och som de kan diskutera allt som rör arbetet likväl som mer personliga frågor, exempelvis existentiella frågor, med. Samtidigt visar en “solidarisk” chef ett nyfiket intresse för det annorlunda och hur olikheter kan bidra i ett framtida samarbete.

“Solidariska” chefer befinner sig högt upp i organisationshierarkin i det uppköpande företaget. De har således möjlighet att i hög grad själva diktera vad som gäller, jämfört med chefer som befinner sig i det uppköpta företaget och på lägre nivå.

– Managementlitteraturen skulle kunna skriva mer om betydelsen av chefers förmåga att uppmärksamma existentiella frågor och perspektiv, menar Dorit Christensen.

– Organisationsläran har inte heller specifikt behandlat det annorlunda ledarskapsbehov som uppstår i ett föränderligt arbetsliv, men studien visar att det jag kallar solidariska chefer kan vara en brygga till framtiden och bidra till medarbetarnas upplevelse av mening i arbetet.

Avhandlingen presenterades den 1 juni 2007.

Författare: Ekonomie doktor Dorit Christensen

Titel: “Meningsfullt arbete via solidariska chefer – en studie om skapande av framtida meningsfullt arbete efter ett företagsuppköp”

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Dorit Christensen, 031-786 5626, 070-232 77 65, dorit.christensen@gri.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera