Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2007

Psykosocial stress försvårar rehabilitering

Personer som är långtidssjukskrivna för problem från rygg och nacke och som dessutom lider av psykosocial stress blir sällan bättre av rehabilitering. Tio år senare har 80 % av dem fortfarande någon form av sjukersättning. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Psykosocial stress kan ha många olika orsaker, bland annat hotande arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, sjukdom i familjen eller missbruk i omgivningen.
– Vi som dagligen möter dessa patienter kan se att psykosocial stress ofta manifesterar sig i form av smärta i nacke och rygg. Tidigare studier har visat att denna stress gör att man har lättare att bli sjuk och nu bevisar vi att psykosocial stress också försvårar rehabilitering, säger distriktsläkaren Per-Olof Kaiser.

I avhandlingen har 372 långtidssjukskrivna personer som fått rehabilitering via försäkringskassan i ett Norrlandslän följts under tio år. De sjukskrivna fick svara på frågor om hur de upplever sin hälsa, hur mycket de tycker att de kan påverka sin situation och hur de hanterar stress. När tio år gått sedan rehabiliteringen inleddes hade under 20 % kunnat återgå helt till arbete.
– Slutsatsen man kan dra utifrån denna grupp är att de psykosociala omständigheterna är viktiga att beakta. Vissa av dessa patienter kanske inte behöver medicinsk rehabilitering utan någon form av socialt stöd, ekonomiskt bidrag eller en coach som kan stödja och vägleda personen, säger Per-Olof Kaiser.

Av alla som blev förtidspensionerade hade bara var tredje problem som var direkt kopplade till arbetslivet. Kvinnor med psykosociala problem, främst relaterade till privatlivet året innan rehabiliteringen inleddes, hade fyra gånger så stor risk att vara förtidspensionerade efter tre år jämfört med dem som inte hade några kända psykosociala problem. För männen var risken 2,5 gånger så stor.
– Kvinnor blev förtidspensionerade trots att kvinnor överlag hade en bättre känsla av sammanhang än de män som blev förtidspensionerade. Detta kan bero på att det finns en större social acceptans att pensionera kvinnor än män, säger Per-Olof Kaiser.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Avhandlingens titel: Health and rehabilitation in a Psychosocial Context – A Ten Year Perspective

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Per-Olof Kaiser, leg. läkare, telefon: 070-632 90 60, e-post: po@pomedic.se

Handledare:
Professor Bengt Mattsson, telefon: 031-786 68 31, e-post: bengt.mattsson@allmed.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera