Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2007

Kvinnliga politiker i Kambodja väcker oro

Att kvinnor ofta är utsatta för makt är ett välkänt faktum.- Men hur kan man förändra den ojämna fördelningen av makt och resurser mellan könen och hur gör man motstånd? Det frågar sig Mona Lilja i sin avhandling.

Mona Liljas avhandling är en del av den motståndsforskning som just nu växer fram vid Göteborgs universitet.
Frågan om hur människors motstånd påverkar samhället har lett till ett internationellt nätverk för motståndsforskare som ligger vid School of Global Studies.

I Mona Liljas avhandling är det kvinnors motstånd inom den politiska sfären i Kambodja som ställs i fokus.
– Det handlar framförallt om det motstånd kvinnorna utövar varje dag, säger Mona Lilja.
Föreställningar om kvinnor, män och politik leder till att många kvinnor utestängs från den beslutsfattande makten.
– Kambodjanska kvinnor förväntas vara mjuka och späda medan män, som anses aktiva, starkare och kunniga, kan axla
rollen som “den manliga politikern”, fortsätter Lilja.

Den manliga politikern och den späda kvinnan är två av diskursens bilder. Manliga politiker rankas över kvinnliga i status.
De manliga parlamentarikerna blir en norm medan de kvinnliga framställs som “de andra”. Men även för dem finns en bild
av hur man bör vara. Kvinnor disciplinerar sig efter bilden av en kvinna trots att detta innebär att anpassa sig till underordning.
– Kvinnor i Kambodja säger att de undviker att delta i politiken på grund av sitt kön, och många ser det som självklart eftersom de anser sig mentalt svagare än männen.
Genom att hänvisa till de diskurser som finns i Kambodja legitimerar de sin brist på politisk makt.

Men kvinnorna reagerar inte bara med underordning utan också med motstånd. Mona Liljas avhandling synliggör
motståndstrategierna. De kvinnliga politikerna medverkade på olika sätt till att upplösa gränserna mellan kvinnligt och manligt.

Bland de strategier som presenteras i avhandlingen syftar många till att omförhandla de rådande normerna, exempelvis genom att dekonstruera – plocka isär – diskurserna om kön.
Motstånd innebär ofta ett gränsöverskridande och ifrågasättande av den invanda ordning som kön bygger på.

Avhandlingens titel: Speakings of Resistance: Women Politicians Negotiating Discursive Power in Cambodia

Tid och plats för disputation: Fredagen den 8 juni 2007, kl. 10, Hörsal Annedalsseminariet,
Övre Husargaten 36, Göteborg.

Kontaktinformation
Avhandlingsförfattare: Mona Lilja, 031-14 25 70 (bost.), 031-786 58 19 (arb.)
mona.lilja@globalstudies.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera