Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2007

Ny modell för framtida forskningssamarbete

Stockholms universitet och Nobel Biocare inviger idag ett nytt forskningssamarbete. Samarbetet syftar till att stödja grundforskning kring keramiska material för dentala lösningar. Forskningssamarbetet är det första i sitt slag där en gästprofessur finansieras fullt ut av en industriell partner och kommer att utgöra en modell för framtida samarbeten med industrin.

Samarbetet innebär att Nobel Biocare under fem år finansierar en gästprofessur i materialinnovation för Zhijian Shen vid Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi. Avtalet är värt 5,5 miljoner kronor.

– Det finns idag ingen motsättning mellan grundforskning och applikationsdriven forskning, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet. Den här modellen har en rad fördelar, vi bygger band med industrin, våra studenter kommer i kontakt med möjliga framtida arbetsgivare och vi får möjlighet att placera projekt hos samarbetspartners, fortsätter Kåre Bremer.

Samarbetet sker inom ramen för EXSELENT, ett av fyra centrum inrättade av VINNOVA under 2006. Syftet är att stödja starka forskningsmiljöer i samarbete med industrin. VINNOVA respektive Vetenskapsrådet stödjer EXSELENT under en tioårsperiod med fem miljoner kronor var årligen.

– Avtalet med Stockholms universitet understryker Nobel Biocares strategiska engagemang för att stödja och medverka i forskning och utveckling i världsklass. Det är ytterligare ett viktigt steg i vårt åtagande i att stödja ansträngningar för att hitta de bästa lösningarna inom modern tandvård för tandläkarnas och patienternas bästa, säger Heliane Canepa, VD för Nobel Biocare.

Samarbetet med Stockholms universitet är en del av Nobel Biocares strategiska engagemang inom vetenskaplig forskning och expertis. Nobel Biocare bedriver formella samarbeten med 60 akademiska institutioner och 600 oberoende forskare världen över.


För ytterligare information kontakta:
“James” Zhijian Shen, oorganisk kemi, Stockholms universitet, tfn 08-16 23 88, mobil 073-92 392 61, e-post shen@inorg.su.se
Sven Lidin, professor, oorganisk kemi, dekanus vid Kemiska sektionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 12 56, mobil 070-930 2930, e-post sven@inorg.su.se
Roger Strandahl, Head of Communications, Nordic, Nobel Biocare, tfn 031- 778 8705, mobil 0708 338705, e-post Roger.Strandahl@nobelbiocare.com

För bilder kontakta: Maria Erlandsson, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Fakta om “James” Zhijian Shen
“James” Zhijian Shen började sin bana vid Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi år 1993, då som post doc. Han kom sedan att bli forskare, projektledare och docent vid samma institution. Innan han kom till Sverige doktorerade han i materialkemi och teknik vid universitetet i Zhejiang år 1990. Zhijian Shen har initierat och drivit ett brett spektrum av forskning nära industriella applikationer. Under sina 13 år vid Stockholms universitet har han, som projektledare och/eller forskare, genomfört projekt sponsrade av Vetenskapsrådet, VINNOVA, EU och ett flertal industriella samarbetspartners.

Fakta om EXSELENT
VINN Excellence Center är ett tioårigt program för starka forsknings- och innovationsmiljöer. Varje centrum tillhör ett universitet eller högskola och bygger på samverkan med näringsliv, forskningsinstitut, andra forskningsorganisationer och offentlig verksamhet. VINNOVA och medverkande parter satsar närmare 4 miljarder kronor på sammanlagt 19 VINN Excellence Center i Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Lund, Stockholm och Uppsala. Varje centrums FoU-verksamhet omfattar under 10 år cirka 210 miljoner kronor, varav upp till 70 miljoner från VINNOVA.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera