Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2007

Umeåforskare får 12 miljoner kronor för forskning om äldres levnadsförhållanden

Björn Halleröd, professor i sociologi vid Umeå universitet, har av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, tilldelats 12 miljoner kronor. Halleröd kommer under de närmaste sex åren leda en forskargrupp som skall studera äldres levnadsförhållanden.

– Forskningsprogrammet rör hela åldrandeprocessen från de äldres arbetsförhållande och vägen ut från arbetsmarknaden till behovet av hjälp och service bland de allra äldsta, berättar Björn Halleröd.

– Det här är ytterligare ett bevis på att forskarna vid Umeå universitetet är väldigt framstående inom området. Universitetet har på kort tid fått tre stora anslag inom forskning om äldre, först ett Linnéstöd till projektet “Den åldrande befolkningen och förändrade levnadsvillkor”, sedan FAS-centrum för global hälsoforskning och nu detta, säger Umeå universitets rektor Göran Sandberg.

Forskargruppen har tidigare genomfört en ovanligt omfattande undersökning av äldres levnadsförhållanden. Det nya forskningsprogrammet bygger på den kompetens och tillgång till unika data som de systematiskt har byggt upp under en följd av år.

– Sverige har i likhet med stora delar av den övriga världen en snabbt åldrande befolkning och utmaningarna inför framtiden är gigantiska. Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är att ta fram kunskap som ger oss bättre möjlighet att möta dessa utmaningar, säger Björn Halleröd.

De frågor som kommer att belysas är bland annat om det är möjligt att förmå äldre att stanna kvar i arbetslivet allt högre upp i åldrarna? Kan de äldre fortsätta jobba, vill de fortsätta att jobba, vill arbetsgivare ha en allt äldre arbetskraft eller vill man ha förnyelse av arbetsstyrkan?

En annan central fråga gäller vilka förväntningar vi kan ha beträffande hälsan bland de allra äldsta. Blir de äldre allt friskare eller leder den ökade livslängden till tilltagande ohälsa och växande vårdbehov?

– En viktig utgångspunkt för forskningen är att de äldre inte kan betraktas som en enhetlig grupp. Det finns stora skillnader vad gäller ekonomi, hälsa, sociala relationer med mera bland de äldre. En central uppgift inför framtiden är att bättre förstå orsakerna till dessa skillnader, dess konsekvenser och hur vi förhindra att grupper bland de äldre marginaliseras, konstaterar Björn Halleröd.

Pressbild på Björn Halleröd finns på:
http://www.presskontakt.umu.se/pressbilder/forskare.html

Forskningsprojektet ingår i Umeå universitetes starka forskningsområde Välfärdsforskning.

Kontaktinformation
Björn Halleröd nås på:
Tel: 090-786 56 52
Mobil: 070 – 362 56 80
E-post: bjorn.hallerod@soc.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera