Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2007

Pressfrukost 5 juni: Barns hälsa – från socioekonomi till socialt samspel

Barn- och ungdomsåren har stor betydelse för hur vi kommer att må som vuxna, både mentalt och fysiskt. Upplevelsen av att sticka ut eller höra till präglar vår självkänsla och vårt beteende. Att vi påverkas både av vårt biologiska arv och vår miljö har forskarna känt till länge, men hur återstår att beskriva.

Vetenskapsrådet har samlat fem forskare till en frukost där barns hälsa och ohälsa under uppväxten belyses ur flera perspektiv då deras forskningsprojekt presenteras.

Program:
Uppsala Birth Cohort flergenerationssudie
Ilona Koupil professor vid Centre for Health Equity Studies, CHESS, Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Fyra generationer studeras för att utforska hur sociala, ekonomiska och biologiska skillnader reproduceras över generationer.

Normbrytande beteende hos barn
Henrik Andershed, docent på Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap vid Örebro universitet, forskar om uppförandestört beteende i barndomen med syftet att bland annat utveckla ett interventionsprogram som ska kunna användas i skola, psykiatri och socialtjänst.

Mobbning som socialt samspel
Ann-Carita Evaldsson, professor på Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet, berättar om sitt tvärvetenskapliga forskningsprojekt kring mobbning som socialt samspel i en mångkulturell skola. Hur används vardagliga mobbningsaktiviteter av flickor respektive pojkar för att mobilisera status och sociala skillnader är en frågeställning.

Ursprungskultur och uppväxtkultur. Kulturens betydelse för internationellt adopterades hälsa och livskvalitet
Judith Lind, forskarassistent på Institutionen för hälsa och livskvalitet vid Linköpings universitet, kommer att berätta om sin forskning kring ursprungskultur och uppväxtkultur och dess betydelse för livskvalitet.

Växa upp – övervikt, fetma och undervikt bland barn och ungdomar relaterat till uppväxtmiljö och livsstil under barndomen
Agneta Sjöberg, forskare på Institutionen för medicin i Göteborg studerar socioekonomins betydelse för längd- och viktutveckling bland 10-åringar i Göteborg.

Inleder gör Ulf P Lundgren, huvudsekreterare vid utbildningsvetenskapliga kommittén, professor i pedagogik vid Uppsala universitet. Moderator är Gisela Dahlquist, professor i klinisk vetenskap vid Umeå universitet.

Tid & plats:
Tisdagen den 5 juni kl. 9.30-11.00 på Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, Stockholm.
Kaffe & smörgås serveras från kl. 9.00. Välkomna!

Kontaktinformation
anna.karin.svenningsson@vr.se, tel 08-546 44 219.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera