Tema

Entreprenörer och stress

Nyföretagande anses vara grunden för vår välfärd och på samma sätt framställs ofta entreprenörer som hjältar värda att avundas. De flesta studier om entreprenörer har kanske inte så oväntat också behandlat just framgångar och vägen dit. Trots det vet vi att den typen av sanning är en med modifikation och att framgång sällan uppstår av sig själv – det krävs både uppoffringar och engagemang. Genom att fokusera på vilka utmaningar entreprenörer står inför har doktoranden Daniel Örtqvist vid Luleå tekniska universitet i sin forskning i första hand velat bidra till ökad hälsa och ett uthålligt nyföretagandeklimat.

Daniel Örtqvists doktorsavhandling Entrepreneur role stress – Essays on the travails of the Entrepreneur, med vilken han disputerar den 1 juni, fokuserar specifikt på hur entreprenörer upplever rollstress och vad som leder fram till och/eller utlöses av dessa upplevelser. Men avhandlingen behandlar också vilken inverkan olika stresshanteringstekniker har för att undvika och hantera rollstress vid företagsetablering för entreprenörer och nya företag.

– Kortfattat handlar entreprenörens roll om att kombinera resurser för att skapa vinst ur en affärsidé. Därför innebär rollen som entreprenör också att svara på förväntningar från intressenter som är anknutna till honom eller henne och till företaget. Intressenterna kan vara anställda som förväntar sig lön för sitt arbete, leverantörer som förväntar sig betalt för de produkter/tjänster man levererar eller kunder som förväntar sig produkter/tjänster till viss kvalitet och enligt vissa önskemål i gengäld för vad de betalar, säger Daniel Örtqvist.

När förväntningarna från intressenterna blir omöjliga, otydliga eller orimliga skapas påfrestningar på entreprenören. Dessa påfrestningar kallas med ett gemensamt namn rollstress och innebär svårigheter att utföra och uppfylla rollen som entreprenör.

Resultaten av forskningen visar att entreprenörer upplever rollstress i paritet med många andra organisatoriska roller. Även om den är något lägre än exempelvis sjuksköterskor och militärer så är den fortfarande högre än exempelvis ledare och revisorer. Studien visar också att flera entreprenörer väljer att göra uppoffringar i sina privatliv för att hantera rollstressen och öfr att lyckas med sitt företagande. Dess uppoffringar sker dock på bekostnad av utmattning och minskad tillfredsställense med de resultat som företagandet genererar. När utbrändhetssymptom och ett växande missnöje tar överhanden, börjar entreprenören istället söka vägar ut ur sin verksamhet.

– Därför är det är viktigt att förstå vad som orsakar stress och hur den kan hanteras. Det är tydligt att den här typen av stress till stor del beror på att olika personer har bättre respektive sämre förutsättningar för att starta och driva nya företag i vissa typer av industrier och omgivningar.

– ”Trösten” är väl att de förutsättningarna kan tränas upp och läras in. Och som ett led i arbetet med att bättre förstå hur de negativa effekterna kan minskas har också ett antal olika stresshanteringstekniker undersökts. Det kan till exempel handla om att lära sig att hantera utmaningar både genom att förändra sitt eget beteende men också om att påverka andras. Det kan också handla om att lära sig bli mer effektiv, om att förhandla till sig längre tid för att genomföra arbetet eller om att få hjälp av anställda, vänner eller familj.

Daniel Örtqvist kommer ursprungligen från Norrtälje och tog sin magisterexamen i företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet 2003.

Upplysningar: Daniel Örtqvist, tel. 0920-49 22 82, daniel.ortqvist@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Entreprenörer och stress

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here