Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

Nästan helt riskfritt att tömma sin urinblåsa med slang

Patienter som själva regelbundet tömmer sin urinblåsa med en slang löper mycket liten risk för skador på urinröret. Trots att de för in slangen i urinröret flera gånger om dagen under många år får mycket få patienter allvarliga komplikationer. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Skador på nerver mellan hjärna och urinblåsa kan vara orsak till att många patienter får svårt att tömma sin blåsa på naturlig väg.
– Om man inte känner att blåsan är full och heller inte kan tömma den fullständigt av egen kraft måste urinen komma ut på något sätt. Vi visar att tömning av urinblåsan med kateter nästan är helt riskfritt, säger uroterapeuten Birgitta Lindehall.

Metoden innebär att patienterna själva för in en kateter i urinblåsan genom urinröret. Denna självtömning genomförs mellan fyra och sex gånger varje dag.
– Vi kallar behandlingen “ren intermittent kateterisering”. Det finns patienter som börjar med denna behandling redan när de är nyfödda och börjar genomföra tömningen själva när de är fyra eller fem år gamla. Antagligen måste de fortsätta med självtömningen under hela sitt liv, säger Birgitta Lindehall.

I studierna som beskriver risken för komplikationer ingår totalt 59 tonåringar och unga vuxna. De har behövt tömma sin urinblåsa med en slang under mellan tio och tjugo års tid och tillsammans har de genomfört denna tömning nästan två miljoner gånger.

Resultaten visar att allvarliga komplikationer är ovanliga bland de unga männen. Hos unga kvinnor fanns inga allvarliga komplikationer alls.
– Den låga förekomsten av skador kan förklaras av att patienterna mycket tidigt lärt sig att själva genomföra behandlingen, att vi inte använder för tunna katetrar och att patienterna kontinuerligt får professionellt stöd, säger Birgitta Lindehall.

I en annan studie i avhandlingen intervjuades 24 patienter som på detta sätt tömt sin egen blåsa under mer än fem år. Patienterna beskrev både smärta och obehag när någon annan utförde behandlingen, till exempel i samband med medicinska undersökningar. Av de patienter som tidigare tömt sin blåsa med annan tömningsmetod ville ingen gå tillbaka till den tidigare tekniken.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik
Avhandlingens titel: Teenagers and young adults with myelomeningocele and clean intermittent catheterisation – urological and psychosocial aspects.

Avhandlingen försvaras fredagen den 1 juni, klockan 13.00, hörsal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Birgitta Lindehall, leg. sjuksköterska och uroterapeut, telefon: 070-972 04 97, 0520-66 70 63, e-post: birgitta.lindehall@privat.utfors.se

Handledare:
Docent Kate Abrahamsson, telefon: 031-343 46 33, e-post: kate.abrahamsson@vgregion.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera