Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

Lagerdesign effektiviserar datorarbetet

Genom att designa en programvara så att såväl grafik som funktionalitet ligger i olika lager är det användaren som bestämmer hur enkelt eller avancerat ett datorprogram ska vara. Det skapar trygghet och gör arbetet mer effektivt, visar en doktorsavhandling från Högskolan Väst.

Idén med så kallade flerlagerstrukturer som gör det möjligt att välja svårighetsgrad har inspirerats av datorspelens värld. Där kan personen som spelar ställa in hur lätt eller svårt spelet ska vara just den här gången och successivt arbeta sig vidare till mer avancerade nivåer. Nu arbetar forskare med att överföra spelmodellen till arbetslivet för att göra de datorprogram som används där mer användarvänliga.
– Lagermodellen lämpar sig särskilt väl för heterogena grupper där människor med olika kunskaper och arbetsuppgifter jobbar i ett gemensamt datasystem, säger Linn Gustavsson Christiernin, doktorand i datavetenskap med inriktning mot interaktionsdesign, som i går disputerade med en doktorsavhandling om lagerdesign.

I avhandlingen “Layered Design: Concepts, Case Studies and Processes – Theories and Implementations”, har hon dels teoretiskt ramat in begreppet flerlagerdesign och dels empiriskt studerat hur användarna tar emot en programvara uppbyggd enligt en lagerstruktur. Dessutom har hon påbörjat ett arbete som kan bidra till utvecklingen av lagermodellen i mer komplexa och stora system på system- och operativnivå.
Resultatet av hennes forskning visar att programvaror uppbyggda enligt lagerstruktur gör datoranvändarna både nöjdare och tryggare. De blir dessutom effektivare. När Linn Gustavsson Christiernin lät sina studenter testa datorprogrammet Microsoft Excel efter att hon lagt in en lagerstruktur hade majoriteten av dem lättare att utföra de uppgifter de blivit ålagda. Hälften av dem förbättrade sina resultat med mer än 20 procent.
– Att siffran blev så hög förvånade mig, säger Linn Gustavsson Christiernin. Det är uppenbart att det finns pengar att tjäna för företagen om systemen blir mer användarvänliga, inte minst eftersom det får personalen att må bättre.

Hittills, menar hon, har såväl företagen som de stora programvaruleverantörerna varit mer inriktade på funktionalitet än användarvänlighet. Men hon tycker sig nu märka en fokusändring.
– Även om det fortfarande är svårt att nå ut till de stora verkar flera vara på väg att vakna nu. I senaste Office-paketet till exempel finns mer av lagertänkande än tidigare, säger Linn Gustavsson Christiernin.
– Jag hoppas att tekniker och designers börjar arbeta mer tillsammans när nya dataprogram ska utvecklas.

Avhandlingen “Layered Design: Concepts, Case Studies and Processes – Theories and Implementations” lades fram i interaktionsdesign vid Chalmers tekniska högskola den 28 maj 2007.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Linn Gustavsson Christiernin, Telefon: 0520 – 22 32 08, e-post linn.gustavsson@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera