Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

Intuition och magkänsla inte alltid tillräckligt i affärsvärlden

Människor tar en mängd beslut såväl i den egna vardagen som i sina arbeten och de allra flesta av oss strävar efter att ta så kloka och välgrundade beslut som möjligt. Ofta sker det grundat på en magkänsla och intuition. Men har man ambitionen att ta kloka och rationella beslut i affärsvärlden kan magkänslan skapa problem. Det framkommer i en avhandling från Mittuniversitetet.

Mönstret går igen även i privatlivet. Vissa gånger försöker vi vara helt rationella och gå på så kallade objektiva kriterier, som till exempel kvadratmeterpris vid husköp. Men till exempel vid val av sin partner går vi istället i betydligt större utsträckning på kriterier som vi inte alltid ens kan sätta fingret på.

I sin doktorsavhandling “Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Making” presenterar Ari Riabacke resultat om hur människor fattar beslut då det föreligger risk och osäkerhet.

– Jag fann att människors förmåga att hantera stora informationsmängder på ett rationellt sätt är tämligen begränsad. Därför kan datorbaserade beslutsanalysverktyg många gånger vara till stor hjälp, säger Ari Riabacke. Sådana verktyg finns i dag men används i väldigt lite omfattning, bland annat för att de inte är särskilt användarvänliga och för att de är svåra att fylla med korrekt information.

Det Ari Riabacke har kommit fram till i sin forskning är att beslutsfattare ofta saknar grundläggande kunskaper när det gäller att identifiera och strukturera problem. De måste också kunna skatta sannolikheter på ett mera formellt sätt om tänkbara utfall och omvandla dem i konsekvent handling utan att låta sig styras känslomässigt.

I avhandlingen presenterar han modeller för hur man på ett mera objektivt sätt ska kunna förbättra olika typer av beslutsprocesser. Det kan ske genom att utveckla metoder för att på ett bättre sätt kunna “vaska fram” så korrekta värden som möjligt ur beslutsfattare. Dessa värden används sedan för att kunna bistå dem i deras beslutsfattande. Forskningen bygger bland annat på intervjuer med chefer inom Svensk skogsindustri och omfattar resultat från totalt 400 respondenter i Sverige och Brasilien.

Ari Riabacke bor i Stockholm. Han disputerar den 7 juni på Mittuniversitetet med avhandlingen “Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Making”.

Kontaktinformation
Frågor kan ställas till:
Ari Riabacke, 070-539 4928, E-post Ari.Riabacke@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera