Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

De flesta har anställning sex månader efter examen

Sex månader efter sin examen har 92 % av studenterna från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet en anställning. Efter ett år är siffran 97 %. 38 % har en anställning redan när de avslutar sina studier. Det visar en färsk undersökning gjord bland unga akademiker som tog ut sin examen i Göteborg åren 2000 – 2003.

2006 minskade den generella arbetslösheten bland akademiker. Sett över en längre tid, i takt med det senaste årtiondets höjning av den svenska arbetskraftens utbildningsnivå, har det ändå blivit svårare för många nyutbildade akademiker att etablera sig på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av den utvecklingen gjordes undersökningen Göteborgsakademiker 2006. Den studerar situationen på arbetsmarknaden för unga akademiker som hämtade ut sin examen från Göteborgs universitet och Chalmers under åren 2000-2003. Och den visar att studenterna från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet får arbete, även under konjunkturmässigt svagare år.

– Det är mycket inspirerande att få den här bekräftelsen på att våra studenter är väl rustade för arbetsmarknaden, säger Rolf Wolff, rektor på Handelshögskolan i Göteborg.
– Liksom förra året har vi nu ett högt söktryck till höstens utbildningsprogram. Både det och undersökningens resultat är kvitton på att vårt arbete med att skapa utbildningar av internationellt hög klass ger resultat.

Om undersökningen Göteborgsakademiker 2006 – Arbetssituation och syn på utbildningen bland unga akademiker
– Undersökningen är utförd av forskningsprogrammet Dagspresskollegiet vid Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet (JMG)
– Undersökningens population är personer födda 1967 eller senare som fått ut sin examen från en grundutbildning vid Göteborgs universitet eller Chalmers under åren 2000 till 2003
– 2 132 personer, 61 % av urvalet, har besvarat enkäten

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Åsa Kultje, kommunikationschef
Handelshögskolan Göteborgs universitet
tel: 031-786 1443, 0709-22 66 85
e-post: asa.kultje@handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera