Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2007

Att känna hjärtslag via datorn

Dynamiken i ett slående hjärta, turbulensen kring en flygplanskropp eller kraftfälten i en molekyl. Allt går att känna på, inte bara se, med den nya visualiseringsteknik som utvecklas vid Linköpings universitet.

Dagens kraftfulla datorer har skapat tidigare oanade möjligheter till presentation och analys av vetenskapliga data. Särskilt volymdata – som tredimensionella datortomografier av människokroppen – kan innehålla oerhörda mängder information. När sådana data ska analyseras kan det vara en fördel att komplettera synen med andra sinnen.

Karljohan Lundin Palmerius vid Avdelningen för visuell informationsteknologi har utvecklat metoder för att utforska volymdata med känsel – en vetenskapsgren som ofta kallas haptik. Han beskriver sitt banbrytande arbete i doktorsavhandlingen Direct volume haptics for visualization.

Tack vare de nya beräkningsalgoritmerna kan de tredimensionella formerna fritt undersökas och uppfattas på ett naturligt sätt för användaren, som arbetar vid en datorskärm med någon typ av känselverktyg. Den vanligaste typen är konstruerade som en industrirobot där elektriska miniatyrmotorer ger återkoppling till handen.

– Det krävs olika ekvationer för olika tillämpningar. Jag var först med att få fram de dynamiska skeendena i ett slående hjärta hos en verklig patient, säger Karljohan Lundin Palmerius.

Hans metoder kan utnyttjas för att ge bättre underlag för diagnos, men också för simuleringar där läkaren kan öva på den patient som sedan ska opereras i verkligheten.

De medicinska data han arbetar med kommer från Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet. Från Saab har han fått tillgång till data från utvecklingen av det obemannade flygplanet Shark, och skapat en virtuell vindtunnel där konstruktören kan känna hur luftströmmarna rör sig runt flygplanskroppen.

Avhandlingen lades fram 25 maj.

Kontaktinformation
Karljohan Lundin Palmerius 011-363326, Karljohan.Palmerius@itn.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera